1NZ01.1

Понеделник
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бог ни говори чрез Сина.
Начало на посланието до евреите. 1, 1-6
Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на отците чрез пророците, в последните тия дни говори ни чрез Сина, когото постави за наследник на всичко, чрез когото сътвори и вековете и който, бидейки сияние на славата и образ на Неговата ипостас и държейки всичко с мощното си слово, след като чрез Себе си очисти греховете ни, седна отдясно на престола на величието във висините и стана толкова по-горен от Ангелите, колкото по-славно от тях име е наследил.
Защото кому от Ангелите някога Бог е казал: „Син Мой си Ти, Аз днес Те родих”. И пак: „Аз ще Му бъда Отец, а Той ще Ми бъде Син?” Също, кога въвежда Първородния във вселената, казва: „да Му се поклонят всички Ангели Божии”.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ.
Пс 96,1 и 2в.6 и 7с.9 (О: Срв 7с)
Поклонете се на Бога, всички негови ангели
Господ царува, да се радва земята, да се веселят многобройните острови.
Правда и съд е основа на престола Му.
Поклонете се на Бога, всички негови ангели
Небесата разгласят Неговата правда, и всички народи видяха Неговата слава.
Поклонете се пред Него, всички богове.
Поклонете се на Бога, всички негови ангели
Защото ти, Господи, си възвишен над цялата земя, превъзвишен над всички богове.
Поклонете се на Бога, всички негови ангели
АЛИЛУЯ       Мр 1-15
* Алилуя. * Наближи царството Божие, казва Господ, покайте се и вярвайте в Евангелието. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Покайте се и вярвайте в Евангелието.
Четене от светото Евангелие според Марко.        1,14-20
След като бе предаден Иван, Исус дойде в Галилея и, проповядвайки благовестието за царството Божие, казваше: „Времето се изпълни, и наближи царството Божие: покайте се и вярвайте в Евангелието.”
А като вървеше покрай Галилейското море, видя Симона и брата му Андрея да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари. И рече им Исус: „Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци.” И те веднага оставиха мрежите си и тръгнаха след Него.
И като отмина малко, Той видя Якова Зеведеев и брата му Иван, също в кораб, да кърпят мрежите си; и тозчас ги повика. И те оставиха баща си Зеведея в кораба с надничарите и тръгнаха след Него.
Това е слово Господне.