31.12

31 декември
Седми ден в осмината от Рождество Христово
ПЪРВО ЧЕТИВО
Вие имате помазание от Светаго и знаете всичко.
Четене от първото послание на Свети Иван Апостол.   2, 18-21
Деца, последно време е. И както сте слушали, че иде антихрист, и сега са се появили вече много антихристи: от това и познаваме, че е последно време. Те излязоха от нас, но не бяха наши: защото ако бяха били наши, щяха да останат с нас; но те излязоха, за да стане явно, че не са всички наши.
И вие имате помазание от Светаго и знаете всичко. Не ви писах, че не знаете истината, а че я знаете, както и че никоя лъжа не иде от истината.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 95, 1-2.11-12.13. (О: Па)
Да се веселят небесата и да тържествува земята.
Възпейте на Господа песен нова, възпейте на Господа, цяла земьо. Пейте на Господа, благославяйте името му, благовестете от ден на ден неговото спасение. 
Да се веселят небесата и да тържествува земята.
Да се веселят небесата и да тържествува земята: да шуми морето и онова, що го изпълня: нека се радва полето и всичко, що е в него. И да ликуват всички дъбравни дървета. 
Да се веселят небесата и да тържествува земята.
Пред лицето на Господа, защото иде, защото той иде да съди земята. Той ще съди вселената по правда и народите – по своята истина. 
Да се веселят небесата и да тържествува земята.
АЛИЛУЯ     
* Алилуя.* И Словото стана плът, и живя между нас. На всички ония, които го приеха, даде възможност да станат чеда Божии. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Словото стана плът.
Начало на светото Евангелие според Иван.         1, 1-18
В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. То Беше в началото у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало.
В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците; и светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.
Имаше един човек, пратен от Бога, името му Иван. Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, та всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината.
Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света. В света беше и светът чрез Него стана, но светът Го не позна: дойде у своите си, и своите Го не приеха.
А на всички ония, които Го приеха – на вярващите в Неговото име – даде възможност да станат чеда Божии; те не от кръв, ни от похот плътска, нито от похот мъжка, а от Бога се родиха.
И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца.
Иван свидетелствуваше за Него и викаше, думайки: „Тоя беше, за когото казах: Идещият след мене ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене.”
И от Неговата пълнота всички ние приехме и благодат въз благодат. Защото Законът бе даден чрез Мойсей, а благодатта и истината произлезе чрез Исуса Христа.
Бога никой никога не е видял. Единородният Син, който е в недрата на Отца, Той го обясни.
Това е слово Господне.