01.01

1 януари
Осмина на Рождество Христово
ТЪРЖЕСТВО НА СВЕТА БОГОРОДИЦА МАРИЯ
ПЪРВО ЧЕТИВО
Чис 6, 22-27
Да призовават името ми над синовете Израилеви, и Аз ще ги благословя.
Четене из книгата Числа.   
И рече Господ на Мойсей, думайки: „Кажи на Аарон и на синовете му: Тъй благославяйте синовете Израилеви и казвайте им: „Да те благослови Господ и да те упази; да погледне милостно към тебе Господ със светлото си лице и да те помилва! Да обърне Господ към тебе лицето си и да ти даде мир!” Тъй да призовават името ми над синовете Израилеви, и Аз ще ги благословя”.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 66, 2-3.5.6 и 8 (О: 2а)
Боже, бъди милостив към нас и ни благослови.
Боже, бъди милостив към нас и ни благослови;
осветли ни с лицето си.
За да познаят на земята твоя път,
у всички народи твоето спасение.
Боже, бъди милостив към нас и ни благослови.
Да се веселят и да се радват племената,
защото ти съдиш народите справедливо,
и на земята управляваш племената.
Боже, бъди милостив към нас и ни благослови.
Да те възхвалят народите, Боже;
да те възхвалят всички народи.
Да ни благослови Бог,
и да се убоят от него всички земни краища.
Боже, бъди милостив към нас и ни благослови.
ВТОРО ЧЕТИВО
Гал 4, 4-7
Бог изпрати своя Син, роден от жена.
Четене от посланието на Свети Павел до Галатяни.      
Братя: Когато се изпълни времето, Бог изпрати своя Син, който се роди от жена и се подчини на закона, за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението. А понеже вие сте синове, Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя Син, който Дух вика: „Авва, сиреч, Отче!” Затова не си вече роб, а син; ако пък си син, то си и наследник Божий.
Това е Божие слово.
АЛЛИЛУЯ
Евр 1, 1-2
R: Алилуя, Алилуя
Бог, след като в старо време говори на отците ни чрез пророците, в последните тия дни говори ни чрез Сина.
R: Алилуя, Алилуя
ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 2, 16-21
Намериха Мария и Йосифа и Младенеца. И след осем дена дадоха му името Исус.
Четене от светото Евангелие според Лука.         
В онова време:
Дойдоха пастирите бързишком, и намериха Мария и Йосифа, и Младенеца да лежи в яслите. А като видяха, разказаха каквото им бе възвестено за тоя Младенец. И всички, които чуха, почудиха се на това, що им разказаха пастирите. А Мария спазваше всички тия думи, като ги слагаше в сърцето си. И върнаха се пастирите, славейки и хвалейки Бога за всичко, що чуха и видяха, както им бе казано. Като се изпълниха осем дена, за да бъде обрязан Младенецът, да­доха му името Исус, наречено от Ангела, преди да се зачене в утробата.
Това е слово Господне.