01.01

1 януари

Осмина на Рождество Христово

ТЪРЖЕСТВО НА СВЕТА БОГОРОДИЦА МАРИЯ

ПЪРВО ЧЕТИВО
Чис 6, 22-27

Да призовават името ми над синовете Израилеви, и Аз ще ги благословя.

Четене из книгата Числа.   

И рече Господ на Мойсей, думайки: „Кажи на Аарон и на синовете му: Тъй благославяйте синовете Израилеви и казвайте им: „Да те благослови Господ и да те упази; да погледне милостно към тебе Господ със светлото си лице и да те помилва! Да обърне Господ към тебе лицето си и да ти даде мир!” Тъй да призовават името ми над синовете Израилеви, и Аз ще ги благословя”.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 66, 2-3.5.6 и 8 (О: 2а)

Боже, бъди милостив към нас и ни благослови.

Боже, бъди милостив към нас и ни благослови;
осветли ни с лицето си.
За да познаят на земята твоя път,
у всички народи твоето спасение.

Боже, бъди милостив към нас и ни благослови.

Да се веселят и да се радват племената,
защото ти съдиш народите справедливо,
и на земята управляваш племената.

Боже, бъди милостив към нас и ни благослови.

Да те възхвалят народите, Боже;
да те възхвалят всички народи.
Да ни благослови Бог,
и да се убоят от него всички земни краища.

Боже, бъди милостив към нас и ни благослови.


ВТОРО ЧЕТИВО
Гал 4, 4-7

Бог изпрати своя Син, роден от жена.

Четене от посланието на Свети Павел до Галатяни.      

Братя: Когато се изпълни времето, Бог изпрати своя Син, който се роди от жена и се подчини на закона, за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението. А понеже вие сте синове, Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя Син, който Дух вика: „Авва, сиреч, Отче!” Затова не си вече роб, а син; ако пък си син, то си и наследник Божий.

Това е Божие слово.


АЛЛИЛУЯ
Евр 1, 1-2
R: Алилуя, Алилуя

Бог, след като в старо време говори на отците ни чрез пророците, в последните тия дни говори ни чрез Сина.

R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 2, 16-21

Намериха Мария и Йосифа и Младенеца. И след осем дена дадоха му името Исус.

Четене от светото Евангелие според Лука.         

В онова време:

Дойдоха пастирите бързишком, и намериха Мария и Йосифа, и Младенеца да лежи в яслите. А като видяха, разказаха каквото им бе възвестено за тоя Младенец. И всички, които чуха, почудиха се на това, що им разказаха пастирите. А Мария спазваше всички тия думи, като ги слагаше в сърцето си. И върнаха се пастирите, славейки и хвалейки Бога за всичко, що чуха и видяха, както им бе казано. Като се изпълниха осем дена, за да бъде обрязан Младенецът, да­доха му името Исус, наречено от Ангела, преди да се зачене в утробата.

Това е слово Господне.