01.11

1 ноември

ВСИЧКИ СВЕТЦИ

Тържество
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Откр 7, 2-4.9-14

Видях голямо множество, което никой не можеше да преброи, от всички племена и колена, от всички народи и езици.

Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол.    

Аз, Иван, видях и друг Ангел, който излизаше от изгрев слънце и имаше печат на живия Бог; и той извика с висок глас на черните ангели, на които беше дадено да повредят земята и морето, каза им: „Не повреждайте земята, морето и дърветата, докато не сложим печат върху челата на рабите на нашия Бог.” И чух броя на отбелязаните с печат: бяха отбелязани с печат сто и четиридесет и четири хиляди от всички колена на Израилевите синове. След това погледнах и ето, голямо множество, което никой не можеше да преброи – те бяха от всички племена и колена, от всички народи и езици, застанали пред престола и пред Агнеца, облечени в бели дрехи и с палмови вейки в ръце, и възклицаваха с висок глас и казваха: „Спасението е от нашия Бог, който седи на престола, и от Агнеца.” И всички Ангели стояха в кръга около престола, старците и четирите животни, и те паднаха ничком пред престола и се поклониха на Бога и казваха: „Амин. Благословението и славата, премъдростта и благодарението, честта и силата, и могъществото да бъдат на нашия Бог на веки веков. Амин.” А един от старците заговори и ме попита: „Тези, облечените в бели дрехи, кои са и откъде са дошли?” Аз му отговорих: „Ти знаеш, Господарю.” А той ми каза: „Тези са онези, които идват от голямата скръб, и опраха дрехите си и ги избелиха в кръвта на Агнеца.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 23, 1-2.3-4ав.5-6 (О: 6)

Такъв е родът на онези, които търсят Твоето лице, Господи.

Господня е земята и онова, що я изпълня,
вселената и всичко, що живее в нея.
Защото Той я основа върху морета,
и върху реки я утвърди.

Такъв е родът на онези, които търсят Твоето лице, Господи.

Кой ще възлезе на планината Господня,
или кой ще застане на Неговото свето място?
Онзи, чиито ръце са невинни и сърцето чисто,
който не се е клел в душата си напразно.

Такъв е родът на онези, които търсят Твоето лице, Господи.

Той ще получи благословение от Господа
и милост от Бога, своя Спасител.
Такъв е родът на онези, които Го търсят,
които търсят Твоето лице, Боже Яковов.

Такъв е родът на онези, които търсят Твоето лице, Господи.


ВТОРО ЧЕТИВО
1 Йоан 3, 1-3

Ще видим Бога както си е.

Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол.  

Възлюбени; Вижте, каква любов ни е дал Отец, да се наречем и вече сме такива Божии чеда. Понеже светът не позна Него, не познава и нас. Възлюбени, отсега сме чеда Божии, макар още да не е явно какво ще бъдем. Но когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, както си е. И всеки, който има тази надежда в Него, осветява се, както Той е свет.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ  
Мт, 11-28
R: Алилуя, Алилуя
Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя, казва Господ.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 5, 1-12а

Радвайте се и се веселете, защото голяма ви е наградата в небесата.

Четене от светото Евангелие според Матей.

В онова време: Като видя Исус народа, се възкачи на планината; и когато седна, учениците Му се приближиха до Него. И Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше: „Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно. Блажени плачещите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене: радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата.”

Това е слово Господне.