02.01

2 януари 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Каквото вие сте чули отначало, то и да пребъдва у вас.
Четене от първото послание на Свети Иван Апостол.  2, 22-28
Възлюбени:
Кой е лъжец, ако не оня, който отрича, че Исус е Христос? Той е антихрист, който отрича Отца и Сина. Всеки, който отрича Сина, няма и Отца; а който изповядва Сина, има и Отца.
И тъй, каквото вие сте чули отначало, то и да пребъдва у вас; ако пребъде у вас което сте чули изпърво, и вие ще пребъдете в Сина и в Отца. И това е обещанието, което Сам ни обеща – вечният живот. Това ви писах поради ония, които ви прелъстяват.
И помазанието, което вие получихте от Него, пребъдва у вас, и нямате нужда да ви учи на всичко и е истинско и нелъжовно, то пребъдвайте в него според както ви е научило.
И тъй, чеда, пребъдвайте в Него, та когато се яви, да имаме дръзновение и да се не посрамим от Него, кога дойде.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97, 1.2-Зав.Зсд-4 (О: За)
Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог.
Възпейте на Господа песен нова, защото той чудеса извърши.
Неговата десница и неговата светла мишца му доставиха победа. 
Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог.
Господ яви своето спасение, пред очите
на народите откри своята правда.Спомни си той своята милост
и верността си към Израилевия дом. 
Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог.
Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.
Възклицавайте на Господа, цяла земйо,
тържествувайте, веселете се и пейте. 
Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог.
АЛИЛУЯ       Евр 1, 1-2
* Алилуя. * В старо време по много начини говори на отците чрез про­роците, в последните тия дни говори ни чрез Сина. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Той е Идещият след мене, който ме изпревари.
Четене от светото Евангелие според Иван.         1, 19-28
И това е свидетелството на Иван, когато юдеите проводиха от Йерусалим свещеници и левити да го попитат: „Кой си ти?”
Той изповяда и не се отрече; той изповяда: „Не съм аз Христос.” И попитаха го: „А що си? Илия ли си ти?” Рече: „Не съм.” „Пророкът ли си ти?” И отговори: „Не.”
Тогава му рекоха: „Кой си, за да дадем отговор на ония, които са ни пратили; какво казваш за себе си?”
Той рече: „Аз съм глас на викащия в пустинята: оправете пътя Господен”, както е казал пророк Исаия.
А пратениците бяха измежду фарисеите. Те го попитаха и му рекоха:
„Защо тогава кръщаваш, ако не си Христос, ни Илия, нито Пророкът?”
Иван им отговори и рече: „Аз кръщавам с вода, но посред вас стои Един, когото вие не познавате. Той е Идещият след мене, който ме изпревари, и комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата му.”
Това стана във Витавара, отвъд Иордан, дето Иван кръщаваше.
Това е слово Господне.