02.02

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ – 2 февруари
Празник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Мал 3,1-4
Ще дойде в храма Си Господ, когото вие търсите.
Четене из книгата на пророк Малахия.   
Тъй казва Господ Бог: „Ето, Аз пращам Ангела Си, и той ще приготви пътя пред Мене, и внезапно ще дойде в храма Си Господ, когото вие търсите, и Ангелът на завета, когото вие желаете; ето, Той иде, казва Господ Саваот. „И кой ще издържи деня на дохождането Му? И кой ще устои, когато Той се яви? Защото Той е като огън, който разтопява, и като луга, която очистя; и ще седне да претопява и чисти сребро; ще очисти синовете на Леви и ще ги претопи като злато и като сребро, за да принесат жертва на Господа с правда. Тогава ще бъде благоприятна на Господа жертвата на Юда и Йерусалим, както в стародавни дни и както в предишни години.”
Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 23, 7.8.9.10 (О: 10в)
Господ на силите, Той е цар на славата.
Подигнете, порти, горнището си, подигнете се, вечни порти, и ще влезе царят на славата. 
Кой е този цар на славата? Крепкият и силният Господ, Силният на война Господ.
Подигнете, порти, горнището си, подигнете се, вечни порти, и ще влезе царят на славата.
Кой е този цар на славата? Господ на силите, Той е цар на славата.
Господ на силите, Той е цар на славата.

 

ВТОРО ЧЕТИВО
Евр 2, 14-18
Трябваше във всичко да се уподоби на братята.
Четене от Посланието до евреите.
Понеже децата са участници в плът и кръв, то и Той еднакво взе участие в същите, та чрез смъртта да порази оня, у когото е властта на смъртта, сиреч дявола; и да избави ония, които от страх пред смъртта през цял живот бяха подложени на робство. Защото, наистина, не от Ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема. Затова длъжен бе да прилича по всичко на братята, та да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, за очистване греховете на народа. Защото в това, що Сам претърпя, като биде изкушен, може и на изкушаваните да помогне.
Това е Божие слово.

 

АЛИЛУЯ
Лк 2, 32
R: Алилуя, Алилуя
Светлина за просвещение на езичниците, и слава на Твоя народ Израил.
R: Алилуя, Алилуя

 

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 2, 22-40
Очите ми видяха Твоето спасение.
Четене от светото Евангелие според Лука.         
Когато се изпълниха дните на очистянето на Мария, според закона Мойсеев донесоха Го в Йерусалим родителите му, за да Го представят пред Господа, както е писано в закона Господен, че „всяко мъжко, което разтваря утроба, ще бъде посветено на Господа”; и да принесат жертва, според реченото в закона Господен: „две гургулици, или две гълъбчета.” Тогава имаше в Йерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек беше праведен и благоговеен, и чакаше утехата Израилева; и Дух Свети беше върху него. Нему бе предсказано от Дух Свети, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен. И дойде по вдъхновение в храма, и, когато родителите донесоха младенеца Исус, за да извършат на Него обичая по закона, той Го прегърна, благослови Бога и рече: „Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думите Си, с миром; защото очите ми видяха Твоето спасение,що си приготвил пред лицето на всички народи: светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израил.” А баща Му и майка Му се чудеха на казаното за Него. И благослови го Симеон и рече на Мария, майка Му: „Ето, той лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия, (и на сама тебе меч ще прониже душата), за да се открият мислите на много сърца.” Тук беше и Ана пророчица, дъщеря Фануилова, от коляно Асирово, достигнала до дълбока старост, като бе преживяла с мъжа си седем години след девството си; тя беше вдовица на около осемдесет и четири години и не се отделяше от храма, служейки Богу с пост и молитва денем и нощем. И в това време, като се приближи, тя славеше Господа и говореше за Него на всички, които очакваха избавление в Йерусалим. И когато свършиха всичко според закона Господен, върнаха се в Галилея, в своя град Назарет. А Младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълняше с мъдрост; и благодат Божия беше върху Него.
Това е слово Господне.
или по-краткото
Лк 2, 22-32
Четене от светото Евангелие според Лука.         
Когато се изпълниха дните на очистянето на Мария, според закона Мойсеев донесоха Исуса в Йерусалим родителите Му, за да Го представят пред Господа, както е писано в закона Господен; и да принесат жертва, според реченото в закона Господен: „две гургулици, или две гълъбчета.” Тогава имаше в Йерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек беше праведен и благоговеен, и чакаше утехата Израилева; и Дух Свети беше върху него. Нему бе предсказано от Дух Свети, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен. И дойде по вдъхновение в храма, и когато родителите донесоха младенеца Исус, за да извършат на Него обичая по закона, той Го прегърна, благослови Бога и рече: „Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думите си, с миром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи: светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израил.”
Това е слово Господне.