02.08

ДЕВА МАРИЯ НА АНГЕЛИТЕ
ОТ ПОРЦЮНКУЛА – 2 август
Празник
ПЪРВО ЧЕТИВО    
Четене из книгата на Исуса, син Сирахов. Сх 24, 1-2.19-23
Премъдростта ще прослави сама себе си и между народа си ще бъде възхвалена. В църквата на Всевишни тя ще отвори уста и пред Неговото войнство ще прослави себе си.
Разпрострях клонките си като теревинт, и моите клонки са клонки на слава и благодат. Аз съм като лоза, която ражда благодат, и цветовете ми са плод на слава и богатство.
Пристъпете към мене вие, които ме желаете и се насищайте с плодовете ми. Защото, да си спомняш за мене е по-сладко от мед, и да ме владееш е по-приятно от медена пита. Които ме ядат, повече ще огладняват, и които ме пият, повече ще ожадняват.
            Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛМ            Лк 1,46-55
Ще ме наричат блажена всички народи.
Душата ми величае Господ
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова, че Той милостиво погледна смирението на своята слугиня,
и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи. 
Ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род
към онези, които се боят от Него. 
Ще ме наричат блажена всички народи.
Той показа сила с десницата си,
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени,
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо. 
Ще ме наричат блажена всички народи.
Взе под закрила Израил, своя слуга,
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди –
на Авраам и потомството му във вековете.
Ще ме наричат блажена всички народи.
АЛЛЕЛУЯ    Лк 1,28
* Аллелуя. *Ангелът влезе при Мария и рече: “Радвай се, благодатна! Господ е с тебе; благословена си между жените”. *
ЕВАНГЕЛИЕ         
Четене от светото Евангелие според Лука. Лк 1,26-33
На шестия месец бе изпратен от Бога ангел Гавриил в галилейския град, на име Назарет, при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от дома Давидов; а името на девицата беше Мария.
Ангелът влезе при нея и рече: “Радвай се, благодатна! Господ е с тебе; благословена си ти между жените”. А тя, като го видя, смути се от думите му и размишляваше, какъв ли е този поздрав. И рече й ангелът: “Не бой се, Мария, понеже ти намери благодат у Бога, и ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син и ще Го наречеш с името Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давид. Ще царува над дома Яковов довеки, и царството Му не ще има край”.
Това е слово Господне.