02.11

Възпоменание на покойниците – 2 Ноември
ПЪРВО ЧЕТИВО
Зная, че Изкупителят ми е жив. 
Четене из книгата на     Йов    19,1.23-27а
         Йов отговори и рече: ”0, да бяха думите ми написани да бяха на книга начертани, със железно длето и с олово – да бяха издълбани на вечни времена на камък!
         Но аз зная, че Изкупителят ми е жив, и Той в последния ден ще издигне из праха тази моя скапваща се кожа. И аз в плътта си ще видя Бога. Аз сам ще Го видя, моите очи, не очите на другиго, ще Го видят.”
         Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 26,1.4.7 и 8в и 9а.13-14 (О: 13)
Аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша?
Аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
Едно само молих от Господа, само това искам: да пребъдвам в дома Господен през всички дни на живота си,да гледам Господнята красота, и да посещавам Неговия свет храм.
Аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
Чуй, Господи, гласа ми, с който викам, помилвай ме и послу­шай ме.  И аз ще търся лицето Ти, Господи.Не скривай от мене лицето Си. 
Аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
Аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите. Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти, и надявай се на Господа.
Аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
ВТОРО ЧЕТИВО
Оправдани в кръвта му,
ще бъдем спасени чрез Него от гнева.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни      5,5-11
Братя:
         Надеждата не посрамява, защото Божията любов се е изляла в нашите сърца чрез Светия Дух, който ни се даде. Защото, още когато бяхме немощни, Христос, в определеното време, умря за нечестивите. Едва ли някой ще умра за праведника; за добрия, може би, някой да се реши да умре.
         Но Бог показа любовта Си към нас с това, че Христос умря за нас, докато още бяхме грешни. Затова много повече сега, след като сме се оправдали с кръвта Му, ще се спасим чрез Него от гнева.
         Защото, ако се примирихме с Бога чрез смъртта на Сина Му, ко­гато бяхме врагове, толкова повече, след като сме се помирили чрезживота Му. И не само това, но се и хвалим с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото получихме сега примирението си.
         Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ И СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО    Ив 6,10
* Алилуя. * Това е волята на Моя Отец; от всичко, що Ми е дал, да не погубя нищо, а да възкреся в последния ден, казва Господ. * Алилуя.
Евангелие
Който вярва в Сина има живот вечен,
и Аз ще го възкреся в последния ден.
Четене от светото Евангелие според Иван   6,37-40
В онова време:
         Исус каза на народа: ”Всичко, що Ми дава Отец, ще дойде при Мене; и който дохожда при Мене, няма да го изпъдя вън. Защото Аз слязох от небето, не да върша Моята воля, а волята на Отца, който Ме е пратил. А волята на Отца, който Ме е пратил, е тая: от всичко, що Ми е дал, да не погубя нищо, а да го възкреся в последния ден.
         Тази е волята на Онзи, който Ме е пратил: всеки, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен; и Аз ще го възкреся в последния ден.
         Това е слово Господне.