03.01

3 януари
ПЪРВО ЧЕТИВО
Всеки, който пребъдва в Него, не съгрешава.
Четене от първото послание на Свети Иван Апостол.  2, 29-3,6
Възлюбени,
Ако знаете, че Той е праведник, знайте и това, че всеки, който върши правда, е роден от Него.
Вижте, каква любов ни е дал отец – да се наречем чеда Божи и сме. Затова светът не ни знае, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме чеда Божии, но още не е станало явно, какво ще бъдем. Знаем само, че, кога стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както си е.
И всеки, който има тази надежда на Него, очиства себе си, както и Той е чист. Всеки, който прави грях, прави и беззаконие; и грехът е беззаконие. И знаете, че Той се яви, за да вземе греховете ни, и грях в Него няма. Всеки, който пребъдва в Него, не съгрешава; всеки, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97,1.3сд-4.5-6 (О: За)
Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.
Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и неговата мишца Му доставиха победа. 
Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.
Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог. Възклицавайте на Господа, цяла земйо; тържествувайте, веселете се и пейте
Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.
Пейте на Господа с гусли, с гусли и глас псаломски; при звука на тръби и рог тържествувайте пред царя Господа. 
Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.
АЛИЛУЯ       Ив 1, 14, 12в
* Алилуя. Словото стана плът и живя между нас. На ония, които го приеха, даде възможност да станат чеда Божии. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ето, Агнецът Божи.
Четене от светото Евангелие според Иван.         1, 29-34
На другия ден Иван вижда Исуса, че отива към него, и казва: “Ето Агнецът Божи, който взима върху си греха на света. Този е, за когото аз казах: “след мене иде Мъж, който ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене.” Аз Го не познавах; но за да стане Той явен на Израил, затова дойдох да кръщавам с вода.”
И свидетелствуваше Иван, казвайки: “Видях Духа да слиза от небето като гълъб, и остана върху Него. Аз Го не познавах; но Оня, който ме прати да кръщавам с вода, ми рече: “Над когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Този е, който кръщава с Дух Свети”. И аз видях и свидетелствувах, че Този е Син Божи.”
Това е слово Господне.