03.05

3 май – СВ.СВ. ФИЛИП И ЯКОВ, АПОСТОЛИ
Празник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ се яви на Яков,
после на всички Апостоли.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до Коринтяни            15,1-8
Напомням ви, братя, Евангелието, което ви благовестих, което и приехте и в което стоите, чрез него се и спасявате, ако го държите, както съм ви благовестил, освен ако не сте напразно повярвали.
Аз ви предадох най-напред онова, което бях и приел: че Христос умря за греховете ни, според Писанията, и че Той бе погребан и че на третия ден възкръсна, според Писанията, и че се яви на Кифа и след това на единадесетте; после се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето са живи до днес, а някои и починаха; после се яви на Яков, след това на всички Апостоли; а най-после от всички яви се и на мене, като на някой изверг.
Това е Божие слово.      
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18, 2-3.4-5 (О: 5а)
Техният звук се носи по цялата земя.
Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта.
Ден на ден реч предава, и нощ на нощ знание открива.
Техният звук се носи по цялата земя.
Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техният глас.
Техният звук се носи по 'цяла земя, и техните думи до краищата на вселената.
Техният звук се носи по цялата земя.
АЛИЛУЯ       Ив 14, 6в и 9с
* Алилуя. * Аз съм пътя, истината и животът, казва Господ; Филипе, който вижда мене, вижда и Отца. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Толкоз време съм с вас,
 и още ли не Ме познавате?
 Четене от светото Евангелие според Иван          14, 6-14
В онова време Исус каза на Тома:
„Аз съм пътят и истината, и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. Да бяхте познавали Мене, щяхте да познавате и Отца ми; и отсега Го познавате и видяли сте Го.”
Филип Му рече: „Господи, покажи ни Отца, и стига ни.”
Каза му Исус: „Толкоз време съм с вас, и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е и Отца. Как ти казваш: „Покажи ни Отца?” Не вярвате ли, че Аз съм в Отца и Отец е в Мене? Думите, които Аз ви говоря, от Себе си не ги говоря. А Отец, който пребъдва в Мене, Той върши делата. Не вярвате ли, че Аз съм в Отца, и Отец е в мене? Ако ли не, то за самите дела вярвайте в Мене.
Истина, истина ви казвам: който вярва в мене, делата, що Аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши, защото Аз отивам при Отца Си; и каквото поискате от Отца в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, Аз ще го направя.”
Това е слово Господне.