03.07

3 юли
СВ. ТОМА, АПОСТОЛ
Празник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Утвърдени върху основата на Апостолите.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни          2, 19-22
Братя:
Вие вече не сте чужденци и пришелци, а сте съграждани на светиите и свои на Бога, утвърдени върху основата на Апостолите и пророците, имайки за крайъгълен камък самия Исус Христос; в когото цялото здание, стройно сглобено, се издига в свет храм чрез Господа; върху който и вие се изграждате за Божие жилище в Духа.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 116, 1.2 (О: Мр 16, 15)
Идете в цял свят и проповядвайте Евангелието
Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. 
Идете в цял свят и проповядвайте Евангелието
Защото неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. 
Идете в цял свят и проповядвайте Евангелието
АЛИЛУЯ Ив 20, 29
* Алилуя. * Защото Ме видя, Тома, ти повярва, казва Господ; блажени, които не са видяли, и са повярвали. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Господ мой и Бог мой!
Четене от светото Евангелие според Иван                      20, 24-29
Тома, един от дванадесетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус.
Другите ученици му казваха: „Видяхме Господа.”
А той им рече: „Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.”
След осем дена учениците му бяха пак вкъщи, и Тома с тях.
Дойде Исус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: „Мир вам!”
После каза на Тома: „Дай си пръста тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми: и не бъди невярващ, а вярващ.”
Отговори Тома и му рече: „Господ мой и Бог мой!”
Исус му казва: „Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видяли и са повярвали.”
Това е слово Господне.