06.01

6 януари
БОГОЯВЛЕНИЕ
ПЪРВО ЧЕТИВО
Славата Господня изгря над тебе.
Четене из книгата на пророк Исаия.         60, 1-6
Дигни се, светлей, Иерусалиме: Защото дойде твоята светлина и слава Господня изгря над тебе. Защото ето тъмнина ще покрие земята и мрак народите: а над тебе ще възсияе Господ и славата му ще се яви над тебе.
И народите ще дойдат към твоята светлина, и царете – към сиянието, изгрява над тебе. Подигни очи и погледай наоколо; те всички се събират, идат при тебе; твоите синове отдалеч идат, и твоите дъщери стават от всички страни.
Тогава ще видиш и ще се зарадваш, и сърцето ти ще затрепти и ще се разшири, защото богатството на морето към тебе ще се обърне, имотът на народите към тебе ще дойде. Множество камили ще те покрият – дромедари от Мадиян и Ефа: всички ще дойдат от Сава, ще донесат злато и тамян и ще възвестят славата Господня.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ Пс 71, 2.7-8.10-11.12-13 (О: срв 11)
Ще ти се поклонят, Господи, всички народи на земята.
Боже, дай на царя твоето правосъдие; и на царевия син твоята правда; за да съди праведно твоите люде и твоите бедни в съда.
Ще ти се поклонят, Господи, всички народи на земята.
В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир,
докле месечина трае. Той ще владее от море до море,
и от Реката до краищата на земята. 
Ще ти се поклонят, Господи, всички народи на земята.
Царете на Тарсис и островите данък ще му поднесат:
царете на Арабия и Сава дарове ще му принесат.
И ще му се поклонят всички царе, и ще му служат всички народи. 
Ще ти се поклонят, Господи, всички народи на земята.
Защото той ще избави бедния, стенещия, и угнетения, който няма помощник. Ще бъде милосърден към бедния и сиромаха и ще спаси душите на бедните. 
Ще ти се поклонят, Господи, всички народи на земята.
ВТОРО ЧЕТИВО
Сега се откри,
че езичниците са сънаследници на обещанието.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни. 3, 3-2.а 5-6
Братя,
Вие чухте за разпоредбата на благодатта Божия, мене дадена за вас, именно, че чрез откровение Бог ми възвести тайната, която не беше възвестена на синовете човешки от предишните поколения, както сега се откри на светите му апостоли и пророци чрез Дух Свети: че езичниците ще бъдат сънаследници, съставящи едно тяло, и съпричастници на обещанието Божие в Христа Исуса чрез благовестието.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 2, 3
* Аллилуя. * Видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Дойдохме от изток да се поклоним на царя.
Четене от светото Евангелие според Матей.       2, 1-12
Когато се роди Исус във Витлеем Юдейски в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток дойдоха в Йерусалим и казваха: „Де е родилият се цар Юдейски? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да Му се поклоним.”
Като чу, цар Ирод се смути, и цял Йерусалим с него; и като събра всички първосвещеници, и книжници народни, питаше ги: „Де трябва да се роди Христос?”
А те му казаха: „Във Витлеем Юдейски: защото тъй е писано чрез пророка: „И ти, Витлееме, земя Юдина, никак не си най-малък от Юдините воеводства: защото от тебе ще излезе Вожд, който ще пасе моя народ Израиля.”
Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно за времето, когато се е появила звездата. И като ги изпрати във Витлеем, каза: „Идете, разпитайте грижливо за Младенеца и, като Го намерите, обадете ми, за да ида и аз да Му се поклоня.” Те изслушаха царя и заминаха.
И ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше Младенецът. А като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост; и като влязоха в къщата, намериха Младенеца с майка Му Мария и паднаха, та Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, принесоха му дарове: злато, ливан и смирна.
И като получиха насъне откровение да се не връщат при Ирод, те заминаха по друг път за страната си.
Това е слово Господне.