08.01

8 януари или вторник след Богоявление
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бог е любов.
Четене от първото послание на Свети Иван Апостол.   4, 7-10
Възлюбени, нека любим един другиго, защото любовта е от Бога, и всеки, който люби, е роден от Бога и познава Бога. Който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов.
Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света своя Единороден Син, за да бъдем живи чрез Него. В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и проводи Сина си да стане умилостивение за нашите грехове.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ.
Пс 71, 2.3-4.ав. 7-8 (О: Срв 11)
Ще ти се поклонят, Господи, всички народи на земята.
Боже, дай на царя твоето правосъдие, и на царевия син твоята правда;
за да съди праведно твоите люде, и твоите бедни в съда. 
Ще ти се поклонят, Господи, всички народи на земята
Планините да донесат мир на людете, и хълмовете – правда.
Да съди бедните от народа, да спаси синовете на сиромаха. 
Ще ти се поклонят, Господи, всички народи на земята
В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир,
докле месечина трае. Той ще владее от море до море
и от Реката до краищата на земята. 
Ще ти се поклонят, Господи, всички народи на земята
АЛИЛУЯ       Лк 4, 18-19
* Алилуя. * Господ ме прати да благовестя на бедните, да проповядвам на пленените освобождение. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Умножавайки хлебовете, Исус се открива като Пророк.
Четене от светото Евангелие според Марко.        6, 33-44
В онова време:
Исус видя множество народ и се смили над тях, защото бяха като овци, които нямат пастир; и захвана да ги поучава много.
И понеже времето бе вече много напреднало, учениците Му се приближиха до него и казват: „Тук мястото е пусто, и вече е късно; разпусни ги, за да отидат в околните колиби и села и си купят хляб, понеже няма какво да ядат.”
Той им отговори и рече: „Дайте им вие да ядат…”
А те му казват: „Нима да идем да купим за двеста динаря хляб и да им дадем да ядат?”
А Той ги попита: „Колко хляба имате? Идете и вижте.” Като узнаха, казаха: „Пет хляба и две риби.”
Тогава им заповяда да насядат всички по зелената трева на купчи­ни, на купчини. И насядаха на лехи, на лехи по сто и по петдесет. Той взе петте хляба и двете риби и, като погледна към небето, благослови и разчупи хлябовете, и даде на учениците Си, за да им ги наслагат; също и двете риби раздели на всички. И ядоха всички, и се наситиха. И дигнаха къшеи хляб и остатъци от рибите дванайсет пълни коша. А ония, които ядоха хлябовете, бяха до пет хиляди мъже.
Това е слово Господне.