08.12

8 декември
БЕЗСКВЕРНО ЗАЧАТИЕ НА БЛАЖЕНА ДЕВА МАРИЯ
Тържество 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Бит 3, 9-15.20

Ще всея вражда между твоето поколение и поколението на жената. 

Четене из книгата Битие    

След като Адам яде от дървото, Господ Бог го извика и му рече: „Где си?” Той каза: „Чух гласа Ти в рая, и ме достраша, защото съм гол, и се скрих.”
И рече Бог: „Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти забраних да ядеш?” Адам отговори: „Жената, която ми даде Ти – тя ми даде от дървото, и аз ядох.” Тогава Господ рече на жената: „Защо си сторила това?”
Жената отговори: „Змията ме прелъсти, и аз ядох.” И рече Господ Бог на змията: „Задето си сторила това, проклета да си между всички животни и всички полски зверове; ти ще се влачиш по корема си и ще ядеш прах през всички дни на живота си. И ще всея вражда между тебе и жената, и между твоето поколение и нейното поколение; то ще те поразява в главата, а ти ще го жилиш в петата.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97, 1.2-Зав.Зс-4 (O: 1а)

Възпейте на Господа песен нова, защото чудеса извърши.

Възпейте на Господа песен нова,
защото Той чудеса извърши.
Неговата десница
и Неговата света мишца Му доставиха победа.

Възпейте на Господа песен нова, защото чудеса извърши.

Господ яви Своето спасение,
пред очите на народите откри Своята правда.
Спомни си Той Своята милост към Яков,
и верността си към Израилевия дом. 

Възпейте на Господа песен нова, защото чудеса извърши.

Всички краища земни
видяха спасението от нашия Бог.
Възклицавайте на Господа, цяла замия;
тържествувайте, веселете се и пейте. 

Възпейте на Господа песен нова, защото чудеса извърши.


ВТОРО ЧЕТИВО
Еф 1, 3-6.11-12

Бог ни избра в Христа преди създаването на света.  

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до Ефесяни.

Братя:
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който ни благослови в Христа с всяко духовно благословение от небесата, който и ни избра чрез Него, преди да се свят създаде, за да бъдем свети и непорочни пред Него с любов; като предопредели да ни осинови за Себе Си чрез Исуса Христа по благоволение на Своята воля, за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, с която той ни е облагодетил чрез Своя възлюбен Син.
Чрез Него ние бяхме и избрани за наследници, предназначени по определение на Бога, който върши всичко по решение на волята Си, за да послужим за похвала на славата Му, ние, които отпреди се надявахме на Христа.

Това е Божие слово.

АЛИЛУЯ      
Лк 1, 28

R: Алилуя, Алилуя

Радвай се, благодатна Марио; Господ е с тебе; ти си благословена между жените.

R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 1, 26-38

Радвай се, пълна с благодат, Господ е с тебе.

Четене от светото Евангелие според Лука          

В онова време: Изпратен бе ангел Гавриил в галилейския град, на име Назарет, при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от дома Давидов; а името на девицата беше Мария.
Ангелът влезе при нея и рече: „Радвай се, пълна с благодат, Господ е с тебе, благословена си ти между жените.”
А тя, като го видя, смути се от думите му и размишляваше, какъв ли е тоя поздрав.
И рече й Ангелът: „Не бой се, Марио, понеже ти намери благодат у Бога, и ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш син и ще Го наречеш с името Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давид; и ще царува над дома Яковов до века, и царството Му не ще има край.”
А Мария рече на Ангела: „Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?”
Ангелът й отговори и рече: „Дух Свети ще слезе върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; затова и Светото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий. И ето, Елисавета, твоя сродница, наречена неплодна, и тя зачена син в старините си, и е вече в шестия месец; защото у Бога няма да остане безсилна ни една дума.”
Тогава Мария рече: „Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думите ти”. И Ангелът си отиде от нея.

Това е слово Господне.