10NZ-a

ДЕСЕТА СЕДМИЦА
Неделя, Година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Милост искам, а не жертва.
Четене из книгата на пророк Осия            6, Зв-6
            И тъй, нека познаем, нека се стремим да познаем Господа. Като утринна зора е появата Му, и Той ще дойде при нас като дъжд; като късен дъжд ще напои земята.
            Какво да ти сторя, Ефраиме? Какво да ти сторя, Юдо? Благочестието ви е като утринна мъгла и като роса, която скоро изчезва. Затова Аз ги поразявах чрез пророците, биех ги с думи на устата си и съдът ми е като изгряваща светлина. Защото аз искам милост, а не жертва, и богознание повече, нежели всесъжения.
            Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 49, 1 и 8.12-13.14-15 (О: 23в)
Който следи своя път, на Него ще явя Божието спасение.
Бог на боговете, Господ заговори, и призова земята от изгрев слънце до запад:
не за твоите жертви ще те укорявам; твоите всесъжения винаги са пред Мене. 
Който следи своя път, на Него ще явя Божието спасение.
Ако бих огладнял, не бих казал на тебе; защото моя е вселената и всичко, що я изпълня.
Ям ли аз волско месо, и пия ли козя кръв? 
Който следи своя път, на Него ще явя Божието спасение.
Принеси хвалебна жертва на Бога, и отдай на Всевишния Твоите оброци;
и Ме призови в скръбен ден: ще те избавя, и ти ще Ме прославиш. 
Който следи своя път, на Него ще явя Божието спасение.
ВТОРО ЧЕТИВО
Остана твърд във вярата
и въздаде славата на Бога.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни     4, 18-25
            Братя:
            Авраам, без никакво основание за надежда, повярва с надежда, че ще стане баща на много народи, според казаното: „Тъй многобройно ще бъде потомството ти.”
            И без да отслабне във вярата, той не помисли, че тялото му е вече умъртвяло, понеже беше току-речи стогодишен и утробата Сарина е в умъртвение. А в обещанието Божие се не усъмни чрез неверие, но остана твърд във вярата, като въздаде на Бога слава; напълно уверен, че Той е силен и да изпълни това, що е обещал. Затова му се вмени за праведност.
            Но не само за него е писано, че му се е вменило, но и за нас: ще се вмени и нам, вярващите в Оня, който възкреси от мъртвите Исуса Христа нашия Господ, предаден за нашите грехове и възкръснал за наше оправдание.
            Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Лк 4, 14.19
* Алилуя. * Господ Ме прати да благовестя на бедните, да известявам на пленените освобождение. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не дойдох да призова праведници, а грешници.
Четене от светото Евангелие според Матей         9, 9-13
            В онова време:
            Когато Исус минаваше оттам, видя един човек, на име Матей, седнал на митницата, и му казва: „Върви след Мене.” И той стана и тръгна след Него.
            Когато Исус седеше на трапеза вкъщи, ето мнозина митари и грешници дойдоха и насядаха с Него и с учениците Му. Като видяха това, фарисеите рекоха на учениците Му: „Защо вашият Учител яде и пие с митари и грешници?”
            А Исус, като чу това, рече им: „Здравите нямат нужда от лекар, а болните; Идете и се научете, що значи: „Милост искам, а не жертва.” Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.”
            Това е слово Господне.