10NZ01.1

Понеделник – X седмица
Година I
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
2 Кор 1, 1-7

Бог ни утешава, та и ние да можем да утешаваме намиращите се във всяка скръб.

Начало на второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.

Павел, апостол на Исуса Христа по воля Божия, и брат Тимотей, до Църквата Божия в Коринт заедно с всички светии по цяла Ахайя: Благодат вам и мир от Бога нашия Отец и Господа Исуса Христа. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милосърдието и Бог на всяка утеха, който ни утешава при всяка наша скръб, та и ние да можем да утешаваме намиращите се във всяка скръб с оная утеха, с която Бог утешава сами нас. Защото, както изобилстват в нас Христовите страдания, тъй изобилва и нашата утеха чрез Христа. Скърбим ли ние, скърбим за ваша утеха и спасение, което става, като претърпявате същите страдания, каквито и ние търпим; и надеждата ни за вас е твърда, знаейки, че както участвувате в страданията ни, тъй ще бъдете участници и в утехата.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 33, 2-3.4-5.6-7.8-9. (О: 9а)

Вкусете и вижте колко благ е Господ.

Ще благославям Господа във всяко време,
хвалата за Него е винаги в устата ми.
С Господа ще се хвали душата ми,
ще чуят кротките и ще се развеселят.

Вкусете и вижте колко благ е Господ.

Величайте Господа с мене,
и да възхвалим името му заедно.
Подирих Господа и Той ме послуша,
от всички мои опасности ме избави.

Вкусете и вижте колко благ е Господ.

Обърнете поглед към Него и ще просияете,
и лицата ви няма да се посрамят.
Ето сиромахът викна, и Господ го изслуша,
и го спаси от всичките му беди.

Вкусете и вижте колко благ е Господ.

Ангелът на Господа застава около ония,
които Му се боят и ги избавя.
Вкусете и вижте, колко благ е Господ;
блажен е човекът, който се уповава на Него.

Вкусете и вижте колко благ е Господ.


АЛИЛУЯ   
Мт 5, 12а


R: Алилуя, Алилуя

Радвайте се и се веселете, защото голяма ви е наградата в небесата.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 5, 1-12


Блажени бедните по дух.

Четене от светото Евангелие според Матей.

В онова време: Като видя Исус народа, Той се възкачи на планината; и когато седна, учениците Му се приближиха до Него. И Той, като отвори устата си, поучаваше ги и казваше: „Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно. Блажени плачещите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата; тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас.”

Това е слово Господне.