10NZ01.2

X седмица – Понеделник
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Илия стои пред Господа Бога Израилев.
Четене из първата книга Царства  17, 1-6
            В онези дни: Илия Тесвитец, от галаадските жители, каза на Ахаз: „Жив Господ, Бог Израилев, пред когото стоя! През тия години няма да има нито роса, нито дъжд, освен по моя дума.”
            И биде слово Господне към него: „Тръгни оттук, обърни се към изток и се скрий при потока Хорат, който е срещу Йордан; от този поток ще пиеш, а на враните съм заповядал да те хранят там.” И той отиде и стори според словото Господне; отиде и остана при потока Хорат, който е срещу Йордан. И враните му донасяха хляб и месо сутрин, хляб и месо вечер, и пиеше от потока.
            Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 120, 1-2.3-4.5-6.7-8. (О: срв 2)
Нашата помощ е в името на Господа, който създаде небето и земята.
Подигам очите си към планините: отде ще ми дойде помощ? Моята помощ е от Господа, който сътвори небето и земята. 
Нашата помощ е в името на Господа, който създаде небето и земята.
Той не ще даде да се поклати ногата ти, няма да задреме Онзи, който те пази, не дреме и не спи, който пази Израил. 
Нашата помощ е в името на Господа, който създаде небето и земята.
Господ е този пазител; Господ е твоя сянка, откъм твоята дясна ръка. Слънцето денем няма да те удари, нито месечината нощем. 
Нашата помощ е в името на Господа, който създаде небето и земята.
Господ ще те пази от всякакво зло; ще опази твоята душа Господ. Господ ще пази твоето излизане и твоето влизане, отсега и во веки. 
Нашата помощ е в името на Господа, който създаде небето и земята.
АЛИЛУЯ       Мт 5, 12а
* Алилуя.* Радвайте се и се веселете, защото голяма ви е наградата в небесата. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Блажени бедните по дух.
Четене от светото Евангелие според Матей         5, 1-12
            В онова време:
Като видя Исус народа, Той се възкачи на планината; и когато седна, учениците Му се приближиха до Него. И Той, като отвори устата си, поучаваше ги и казваше:
            „Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно. Блажени плачещите, защото те ще се утешат.
            Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.
            Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата; тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас.”
            Това е слово Господне.