10NZ02.1

Вторник – Х седмица

Година I
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
2 Кор 1, 18-22

Исус не беше „Да” и „Не”, но в Него е само „Да”.

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.
           
Братя: Вярвайте Бога, нашето слово до вас не беше „да” и „не”. Защото Син Божи, Исус Христос, когото проповядвахме помежду ви аз и Силуан и Тимотей, не беше „Да” и „Не”, но в Него беше „Да”, понеже всички обещания Божии в Него са „Да”, и в Него; защото и чрез Него Амин Богу за наша слава. А Тоя, който утвърдява нас с вас в Христа и ни помаза, е Бог; Той ни и запечата и даде залога на духа в сърцата ни.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118, 129.130.131.132.133.135. (О: 135а)

Осияй Твоя раб, Господи, със светлината на лицето Си.

Дивни са Твоите откровения;
затова душата ми ги пази.
Откровението на Твоите слова просвещава,
вразумява простите.

Осияй Твоя раб, Господи, със светлината на лицето Си.

Отварям уста и въздишам,
защото жадувам за Твоите заповеди.
Милостно погледни към мене и ме помилвай,
както постъпваш към онези, които обичат Твоето име.
 
Осияй Твоя раб, Господи, със светлината на лицето Си.

Утвърди стъпките ми в Твоето слово,
и не давай да ме облада никакво беззаконие.
Осияй Твоя раб със светлината на лицето Си,
и ме научи на Твоите устави.

Осияй Твоя раб, Господи, със светлината на лицето Си.

АЛИЛУЯ
Мт 5, 16
R: Алилуя, Алилуя
Тъй да свети вашата светлина пред човеците, за да видят добрите ви дела и да прославят вашия небесен Отец. 
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 5, 13-16

Вие сте светлината на света.

Четене от светото Евангелие според Матей.
       
В онова време Исус каза на учениците Си: „Вие сте солта на земята. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците. Вие сте светлината на света. Не може да се укрие град, който стои на връх планина. Нито запалят светило и го турят под крина, а е светилник, а свети на всички в къщи. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесния ваш Отец.”

Това е слово Господне.