10NZ02.1

Вторник – Х седмица
ПЪРВО ЧЕТИВО
Година I
Исус не беше „Да” и „Не”, но в Него е само „Да”.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни            1, 18-22
            Братя:
            Вярвайте Бога, нашето слово до вас не беше „да” и „не”. Защото Син Божи, Исус Христос, когото проповядвахме помежду ви аз и Силуан и Тимотей, не беше „Да” и „Не”, но в Него беше „Да”, понеже всички обещания Божии в Него са „Да”, и в Него; защото и чрез Него Амин Богу за наша слава.
            А Тоя, който утвърдява нас с вас в Христа и ни помаза, е Бог; Той ни и запечата и даде залога на духа в сърцата ни.
            Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118, 129.130.131.132.133.135. (О: 135а)
Осияй Твоя раб, Господи, със светлината на лицето Си.
Дивни са Твоите откровения; затова душата ми ги пази. Откровението на Твоите слова просвещава, вразумява простите, 
Осияй Твоя раб, Господи, със светлината на лицето Си.
Отварям уста и въздишам, защото жадувам за Твоите заповеди.
Милостно погледни към мене и ме помилвай, както постъпваш към онези, които обичат Твоето име. 
Осияй Твоя раб, Господи, със светлината на лицето Си.
Утвърди стъпките ми в Твоето слово, и не давай да ме облада никакво беззаконие. 
Осияй Твоя раб със светлината на лицето Си, и ме научи на Твоите устави. 
Осияй Твоя раб, Господи, със светлината на лицето Си.
АЛИЛУЯ       Мт 5, 16
* Алилуя. * Тъй да свети вашата светлина пред човеците, за да видят добрите ви дела и да прославят вашия небесен Отец. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Вие сте светлината на света.
Четене от светото Евангелие според Матей         5, 13-16
            В онова време Исус каза на учениците Си:
            „Вие сте солта на земята. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците.
Вие сте светлината на света. Не може да се укрие град, който стои на връх планина. Нито запалят светило и го турят под крина, а е светилник, а свети на всички в къщи.
Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесния ваш Отец.”
            Това е слово Господне.