10NZ02.2

X седмица – Вторник
Година II


ПЪРВО ЧЕТИВО
Цар 17, 7-16
Брашното в делвата не свършваше по словото на Господа, което Той изрече чрез Илия.

Четене из първата книга Царства

В онези дни: Потокът, където беше скрит Илия, пресъхна; понеже нямаше дъжд на земята. И биде слово Господне към него: „Стани, иди в Сарепта Сидонска и остани там; аз заповядах там на една вдовица жена да те храни.” И той стана, та отиде в Сарепта. Когато дойде при градските врата, ето, там една вдовица жена събира дърва. Той я повика и каза: „Дай ми малко вода в съд да пия.” Тя отиде, за да вземе, а той завика след нея и каза: „Донеси ми в ръце и къс хляб.” Тя отговори: „Жив ми Господ, Бог твой, нямам нищо печено, а имам само шепа брашно в делвата и малко дървено масло в гърнето; и ето, аз ще събера две три дръвца, ще отида и ще приготвя това за себе си и за сина си; ще изядем това и ще умрем.” Илия й рече: „Не бой се; върви и направи, което каза; но по-напред направи от това малка пресна пита за мене и ми донеси; а за себе си и сина си ще направиш после. Защото тъй говори Господ, Бог Израилев: „Брашното в делвата няма да се свърши, и дървеното масло в гърнето няма да намалее до онзи ден, в който Господ ще даде дъжд на земята.” Тя отиде и направи тъй, както и каза Илия; и храни се тя, и той и домът й няколко време; брашното в делвата се не свършваше, и дървеното масло в гърнето не намаляваше, по словото на Господа, което Той изрече чрез Илия.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 4, 2-3.4-5.7-8. (О: 7а)

Яви ни светлината на лицето Си, Господи.

Когато викам, чуй ме, Боже на моята правда;
в утеснение Ти ми даваше простор;
помилвай ме и чуй молитвата ми.
Синове човешки, до кога славата ми ще бъде в поругание?

Яви ни светлината на лицето Си, Господи.

До кога ще обичате суета и ще търсите лъжа? 
Знайте, че Господ си е отделил Своя светия;
Господ чува, когато викам към Него.
Като се гневите, не съгрешавайте;

Яви ни светлината на лицето Си, Господи.

Размислете в сърцето си на леглата си и утихнете. 
Яви ни светлината на лицето Си, Господи,
Ти изпълни сърцето ми с веселие,
откак у тях се намножи жито и вино.

Яви ни светлината на лицето Си, Господи.


АЛИЛУЯ      
Мт 5, 16

O Алилуя.

Тъй да свети вашата светлина пред човеците, за да видят добрите ви дела и да прославят вашия небесен Отец.

O Алилуя.

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 5, 13-16

Вие сте светлината на света.

Четене от светото Евангелие според Матей 

В онова време Исус каза на учениците Си: „Вие сте солта на земята. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците. Вие сте светлината на света. Не може да се укрие град, който стои на връх планина. Нито запалят светило и го турят под крина, а е светилник, а свети на всички в къщи. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесния ваш Отец.”

Това е слово Господне.