10NZ04.1

Четвъртък – Х седмица

Година I
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
2 Кор 3, 15-4, 1.3-6

Бог озари сърцата ни, за да бъде светло познанието на славата Божия.

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.
           
Братя: И до днес, кога се чете Мойсей, покривало лежи на сърцето ни синовете Израилеви. Но, кога се обърнат към Господа, покривалото се снима. А Господ е Духът; дето пък е Духът Господен, там има свобода. А ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки славата Господня, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, като от Духа Господен. Поради това, като имаме по милост Божия това служение, не падаме духом. Ако пък е и закрито нашето благовестие, то е закрито за погиващите; на невярващите от тях богът на тоя век е заслепил умовете, за да ги не озари светлината на благовестието за славата на Христа, който е образ Божи. Защото не себе си проповядваме, а Христа Исуса нашия Господ. Колкото пък за нас, ние сме ваши слуги заради Исуса. Бог, който някога заповяда да изгрее светлина от тъмнината, Той същият озари сърцата ни, за да бъде светло познанието на славата Божия, проявена в лицето на Исуса Христа.
           
Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 84, 9ав-10.11-12.13-14. (О: Срв 10в)

Слава Господня ще обитава в нашата земя.

Да послушам какво ще каже Бог,
защото Той ще изрече мир на Своя народ и Своите избрани.
Тъй, Неговото спасение е близо до онези,
които Му се боят, за да обитава слава в нашата земя.

Слава Господня ще обитава в нашата земя.

Милост и истина ще се срещнат,
правда и мир ще се целунат.
Истината ще изникне из земята,
и правдата ще надникне от небесата.
 
Слава Господня ще обитава в нашата земя.

И Господ ще даде добро,
и нашата земя ще даде своя плод.
Правдата ще тръгне пред Него,
и ще тури на път стъпките си.
 
Слава Господня ще обитава в нашата земя.

АЛИЛУЯ  
Ив 13, 34
R: Алилуя, Алилуя
Нова заповед ви давам, казва Господ; да се обичате един други, както Аз ви възлюбих.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 5, 20-26

Който се гневи на брата си, виновен ще бъде пред съда.

Четене от светото Евангелие според Матей.
       
В онова време Исус каза на учениците Си: „Ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно. Слушали ли сте, че бе казано на древните: „Не убивай”; а който убие, виновен е пред съда.” Аз пък ви казвам: че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда, а който каже на брата си: „Рака”, виновен ще бъде пред синедриона; а който пък каже: „Безумнико”, виновен ще бъде за геената огнена. И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дара си. Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъмница; истина ти казвам: Няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последния кодрант.
           
Това е слово Господне.