11.01

11 януари или петък след Богоявление
ПЪРВО ЧЕТИВО
Дух и вода и кръв.
Четене от първото послание на Свети Апостол Иван.   5, 5-6.8-13
Възлюбени:
Кой побеждава света, ако не онзи, който вярва, че Исус е Син Божий?
Този е Исус Христос, който дойде чрез вода и кръв; не само чрез вода, а чрез вода и кръв; и Духът е, който свидетелствува, понеже Христос е истина. И три са, които свидетелствуват на земята: Духът и водата и кръвта; трите са едно. Ако приемаме човешкото свидетелство, Божието свидетелство е по-голямо, защото това е свидетел­ството Божие, с което Бог свидетелствува за Своя Син. Който вярва в Сина Божи, има свидетелството Божие в себе си. Който не вярва в Бога, прави го лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което е свидетелствувал Бог за своя Син.
А свидетелството е това, че Бог ни е дарувал живот вечен; и тоя живот е в Неговия Син. Който има Сина Божий, има тоя живот; който няма Сина Божий, няма тоя живот.
Това писах до вас, вярващите в името на Сина Божий, за да знаете, че имате живот вечен, и да вярвате в името на Сина Божий.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 147, 12-13.14-15Л9-20 ( О: 12а)
O Хвали, Иерусалиме Господа,
Хвали, Иерусалиме, Господа; хвали, Сионе твоя Бог.
Защото Той укрепва заворките на твоите порти,
благославя твоите синове всред тебе. 
O Хвали, Иерусалиме Господа,
Той утвърдява в твоите предели мир,с тлъста пшеница те насища.
Праща на земята своето слово,Неговото слово бързо върви. 
O Хвали, Иерусалиме Господа,
Той яви своето слово на Яков,своите наредби и своите съдби – на Израил.
На никой друг народ Той не е сторил това,и неговите съдби те не знаят. 
O Хвали, Иерусалиме Господа,
АЛИЛУЯ       Мт 4, 23
* Алилуя. * Исус проповядваше Евангелието на царството, и изцеряваше всяка болест у народа. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
И веднага проказата изчезна от него.
Четене от светото Евангелие според Лука.          5, 12-16
Когато Исус беше в един град дойде един човек, цял в проказа, и, като видя Исуса, падна ничком, па Го молеше и казваше: „Господи, ако искаш, можеш ме очисти.” Исус протегна ръка, докосна се до него и рече: „Искам, очисти се!” И веднага проказата се махна от него.
И заповяда му да не обажда никому, а „иди, каза, и се покажи на свещеника и принеси за очистването си, както е заповядал Мойсей, там за свидетелство.”
Но още повече се разнасяше мълвата за Него, и голямо множество народ се стичаше да Го слуша и да се цери при Него от болестите си. А Той отиваше в самотни места и се молеше.
Това е слово Господне.