11.07

11 юли
Св. Бенедикт, игумен
ПЪРВО ЧЕТИВО
Приклони сърцето си към размишление.
Четене из книгата Притчи              2, 1-9
Сине мой, ако приемеш думите ми и спазваш в себе си заповедите ми, тъй че направиш ухото си внимателно към мъдростта и приклониш сърцето си към размишления. Ако призоваваш знанието и викаш към разума, ако ги търсиш като сребро и го издирваш като съкровище, ще разумееш страха Господен и ще намериш познание за Бога; защото Господ дава мъдрост, и от устата Му иде знание и разум.
Той запазва за праведните спасение и Той е щит за ходещите непорочно, Той варди пътищата на правдата и брани пътеката на Своите светии. Тогава ще разумееш правда и правосъдие, доброта и всяка добра пътека.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 33, 2-3.4 и 6.9 и 12.14-15 (О: 2а)
Ще благославям Господа във всяко време.
Ще благославям Господа във всяко време, хвалата за Него винаги е в устата ми.
С Господа ще се хвали душата ми; ще чуят кротките и ще се развеселят. 
Ще благославям Господа във всяко време.
Величайте Господа с мене, и да възхвалим името Му заедно. 
Които обръщаха поглед към Него просияваха, и лицата им няма да се посрамят.
Ще благославям Господа във всяко време.
Вкусете и ще видите, колко благ е Господ! Блажен човекът, който се Нему уповава.
Дойдете, деца, послушайте ме: на страх Господен ще ви науча. 
Ще благославям Господа във всяко време.
Нека сдържа езика си от зло, и устата си от коварни думи. 
Нека се отклони от зло и прави добро, да търси мир и да следва подир него.
Ще благославям Господа във всяко време
АЛИЛУЯ    
* Алилуя. * Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подир Мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Четене от светото Евангелие според Матей        19,27-29
Тогава Петър отговори и Му рече: „Ето, ние оставихме всичко и те последвахме; какво, прочее, ще стане с нас?”
А Исус им рече: „Истина ви казвам, че вие, които ме последвахте при пакибиетието, кога Син Човечески седне на престола на Славата Си, ще седнете и вие на дванадесет престола, като съдите дванайсетте Израилеви колена; и всеки, който остави къща или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя, заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи живот вечен.
А мнозина първи ще бъдат последни, а последните – първи.”
Това е слово Господне.