11NZ01.1

Понеделник – XI седмица

Година I
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
2 Кор 6,1-10

Представяме се като служители Божии.

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.
           
Братя: Понеже сме съработници Христови, ние ви молим да не приемате напразно благодатта Божия. Защото казано е: „В благоприятно време те чух и в ден на спасение ти помогнах”. Ето сега е благоприятно време, ето сега е ден на спасение. Ние никому с нищо не туряме препънка, за да се не опорочи служението ни, но във всичко се препоръчваме за служители Божии, с голямо постоянство, в скърби, в нужди, в утеснение, при рани, в тъмници, в скитания, в трудове, в бдение, в пости, с чистота, със знание, с дълготърпение, с благост, с Дух Свети, с нелицемерна любов, със сло­во на истината, със сила Божия, чрез оръжията на правдата в дясната и лявата ръка. При чест и благочестие, при укор и похвали; смятат ни за измамници, но ние сме истинни, за непознати, а сме добре познати; смятат ни за умиращи, а ето, живи сме; наказват ни, ала не могат ни умъртви; огорчават ни, и ние винаги сме радостни; бедни сме, а мнозина обогатяваме; нямаме нищо, а всичко притежаваме.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97,1.2-Зав.Зсд-4 (О: 2а)

Господ яви своето спасение.

Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши.
Неговата десница и Неговата мишца Му доставиха победа.
Господ яви Своето спасение,
пред очите на народите откри Своята правда.

Господ яви своето спасение.

Спомни си Той Своята милост и верността си към Ираилевия дом.
Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.
Възклицавайте на Господа, цяла земйо.
Тържествувайте, веселете се и пейте.
 
Господ яви своето спасение.


АЛИЛУЯ  
Пс 118,105
R: Алилуя, Алилуя
Твоето слово е светило за нозете ми, и светлина за пътеките ми.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 5,38-42

Аз ви казвам да се не противите на злото.

Четене от светото Евангелие според Матей.
        
В онова време: Исус каза на учениците си: „Слушали сте, че бе казано: „Око за око, и зъб за зъб.” Аз пък ви казвам: Да се не противите на злото; но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата; и на тоя, който поиска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, дай му и горната дреха; и който те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две. На този, който проси от тебе, давай му, и не отвръщай оня, който ти иска на заем.

Това е слово Господне.