11NZ02.1

Вторник – XI седмица

Година I
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
2 Кор 8,1-9

Христос заради вас стана беден.

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.  

Братя: Известяваме ви за благодатта Божия, дадена на Църквите Македонски, че сред много скръбни изпитни тяхната радост бе изобилна; и при голямата си беднотия изобилно проявиха богатството на своето добродушие; защото (свидетел съм) те се показаха доброволни пожертвуватели по силите си и извън силите, като ни молеха твърде много, да приемем техния дар и участвуваме в услужване на светиите; и това те направиха не както се надявам, но сами себе си отдадоха първом на Господа, сетне и нам по воля Божия; затова помолихме Тит, както бе наченал по-рано, тъй и да завърши у вас и това добро дело. Но както изобилва всичко у вас: вяра и слово, познание и всяко усърдие и любовта ви към нас, тъй да изобилва у вас и тая добродетел. Това казвам не като заповед, но за да изпитам чрез усърдието на другите искренността и на вашата любов. Защото вие знаете милостта на нашия Господ Исус Христос, че Той, бидейки богат, осиромаша заради вас, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 145,2.5-6.7.8-9 (О: 2а)

Хвали, душо, моя, Господа.

Ще възхвалям Господа, докле съм жив;
ще пея на моя Бог, докле съществувам.
Блажен, комуто е помощник Бог Яковов,
и чиято надежда е у Господа, неговия Бог.

Хвали, душо, моя, Господа. 

Който сътвори небето и земята, морето и всичко, що е в тях. 
Който вечно пази верност.
Той върши съд над обидени,
дава хляб на гладни, Господ отпуща затворници.

Хвали, душо, моя, Господа.

Господ отваря очите на слепи,
Господ изправя прегърбени,
Господ обича праведни,
Господ пази пришелците.

Хвали, душо, моя, Господа.


АЛИЛУЯ   
Йоан 13,34
R: Алилуя, Алилуя
Нова заповед ви давам, казва Господ, да се обичате един други, както Аз ви възлюбих.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 5,34-48

Обичайте враговете си.

Четене от светото Евангелие според Матей.        

В онова време: Исус каза на учениците Си: „Слушали сте, че бе казано: „Обичай ближния си, и мрази врага си”. Аз пък ви казвам: Обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец небесен, който оставя Светото слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправдени. Защото, ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли същото и митарите? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците? И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и небесният ваш Отец.”

Това е слово Господне.