11NZ02.2

Вторник – XI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Вкара в грях Израил.
Четене из първата книга Царства
След смъртта на Навутей биде слово Господне към тесвитеца Илия: „Стани и посрещни Израилския цар Ахав, който е в Самария; Ето сега е в лозето на Навутей, дето е дошъл да го завладее, и му речи: „Тъй говори Господ: Ти си убил, и още стъпваш в наследството”. И след това прибави: „На онова място, дето псета лизаха Навутеевата кръв, псета ще лижат и твоята кръв”. Ахав каза на Илия: „Ти ме намери, мой враже!”
Той каза: „Намерих, понеже ти се предаде да вършиш, каквото е неугодно пред очите на Господа. Ето ще ти напратя беди, ще измета след тебе и ще изтребя у Ахав и което до стена мочи, и що е затворено и изоставено у Израил, и ще постъпя с твоя дом тъй, както постъпих с дома на Наватовия син Иеровоам и с дома на Ахиевия син Вааса, за оскърблението, с което ме раздразни и вкара в грях Израил.
Също и за Иезавел Господ каза: „Псета ще изядат Иезавел зад Изреелската стена; който от Ахавовия дом умре в града, него псета ще изядат, а който умре в полето, него птици небесни ще изкълват”.
Не е имало, прочее, още такъв като Ахав, който се е предавал да върши, какво е неугодно пред очите на Господа, към което го подучваше жена му Иезавел; той постъпваше твърде гнусно, следвайки идолите, както правеха Амореите, които Господ изгони пред лицето на Израилевите синове.
И тъй, като изслуша всички тези думи, Ахав раздра дрехите си, покри тялото си с вретище, постеше и спеше върху вретище, и ходеше печален. И биде слово Господне към Илия, тесвитеца: „Виждаш ли, как се смири Ахав пред Мене? Задето се смири пред мене, Аз няма да му напратя беди в негови дни, но в дните на сина му ще напратя беди върху неговия дом.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 50,3-4.5-6аЛ1 и 16 (О: Срв За)
Помилвай ни, Господи, защото съгрешихме.
Помилвай ме, Боже, по милостта Си; и по многото си щедрости изглади беззаконието ми.
Напълно ме умий от моето беззаконие, и очисти ме от моя грях. 
Помилвай ни, Господи, защото съгрешихме.
Защото беззаконието си аз съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших, и лошо пред Тебе извърших. 
Помилвай ни, Господи, защото съгрешихме.
Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и устата ми ще възвестят Твоята правда. 
Помилвай ни, Господи, защото съгрешихме.
АЛИЛУЯ       Ив 13,34
* Алилуя. * Нова заповед ви давам, казва Господ, да се обичате един други, както Аз ви възлюбих. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Обичайте враговете си.
Четене от светото Евангелие според Матей         5,34-48
В онова време: Исус каза на учениците Си: „Слушали сте, че бе казано: „Обичай ближния си, и мрази врага си”. Аз пък ви казвам: Обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец небесен, който оставя Светото слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправдени.
Защото, ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли същото и митарите? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците? И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и небесният ваш Отец.”
Това е слово Господне.