11NZ03.1

Сряда – XI седмица

Година I
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
2 Кор 9,6-11

Бог обича оня, който с радост дава.

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.           

Братя: Кой сее оскъдно, оскъдно и ще жъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне. Всеки да отделя, колкото му сърце дава, без да му се свиди, и без да го принуждават; защото Бог обича оня, който драговолно дава. А Бог е силен да умножи у вас всякаква благодат, та, като имате винаги всякакво доволство във всичко, да бъдете щедри във всяко добро дело, както е писано: „Пръсна и раздаде на сиромаси; правдата му пребъдва вечно”. А оня, който дава семе на сеяча и хляб за храна, дано даде изобилие на посеяното от вас и да наспори плодовете на вашата правда, та да бъдете богати във всичко за всяка щедрост, която чрез нас изисква благодарност към Бога.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 111,1-2.3-4.6 (O: 1а)

Блажен е онзи човек, който се бои от Господа.

Блажен е онзи човек, който се бои от Господа,
и който крепко обича Неговите заповеди.
Неговото потомство ще бъде силно на земята,
родът на праведните ще бъде благословен.

Блажен е онзи човек, който се бои от Господа.

Изобилие и богатство има в неговия дом,
и правдата му ще пребъдва вечно.
В тъмнината изгрява светлината на правите,
тя е блага и милостива и праведна.

Блажен е онзи човек, който се бои от Господа.

Той пръсна, раздаде на сиромаси;
правдата му пребъдва вечно,
неговият рог ще се възвиси в слава.
Блажен е онзи човек, който се бои от Господа.

Блажен е онзи човек, който се бои от Господа.


АЛИЛУЯ   
Йоан 14,23
R: Алилуя, Алилуя
Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го възлюби и ще дойдем при него.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 6,1-6.16-18

Твоят Отец, който вижда тайно, ще ти въздаде.

Четене от светото Евангелие според Матей.        

В онова време: Исус каза на своите ученици: „Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците, за да ви видят; инак няма да имате награда при небесния ваш Отец. И тъй, кога правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерните по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам: те вече получават своята награда. А ти, кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае, какво прави дясната, та милостинята ти да бъде скришом; и твоят Отец, който вижда в скришно ще ти въздаде на яве. Също, кога постите, не бивайте намръщени като лицемерните; защото те си правят лицата мрачни, за да покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда. А Ти, кога постиш, помажи главата си и умий лицето си, та да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твоя Отец, който е на тайно; и твоят Отец, който вижда в скришно, ще ти въздаде на яве.

Това е слово Господне.