11NZ04.1

Четвъртък – XI седмица

Година I
 
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
2 Кор 11,1-11

Даром ви проповядвах Божието благовестие.

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.          

Братя: Да бяхте потърпели малко моето безумие, но и вие ме търпите. Защото аз ви ревнувам с Божия ревнивост: сгодих ви за едничък мъж, за да ви представя на Христа като чиста девица. Ала боя се, да не би, както змията с хитростта си прелъсти Ева, тъй и вашите мисли да се повредят поради простотата ви в Христа. Защото, ако някой дойдеше да проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или, ако получехте друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие с право щяхте да го търпите. Но аз мисля, че в нищо не съм по-долен от върховните апостоли; ако и да съм прост в речта, в знанието не съм. Но ние навсякъде и по всичко сме ви добре известни. Сгреших ли, че унижавах себе си, за да въздигна вас, понеже даром ви проповядвах благовестието Божие? Други Църкви обрах, като получих от тях издръжки, та вам да служа; и докато бях у вас, ако и да бях в оскъдица, никому не дотегнах, защото оскъдицата ми удовлетвориха братята, дошли от Македония; та и във всичко се пазих и ще се пазя, да ви не бъда в товар. По истината Христова, що е в мене, ще кажа, че тая похвала няма да ми се отнеме в страните Ахайски. Защо? Защото не ви обичам ли? Бог знае?”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 110,1-2.3-4.7-8 (О: 7а)

Делата на Твоите ръце, Господи, са истина и съд. 

Ще славя Господа от все сърце,
в съвета на праведните и в събранието.
Велики са делата на Господа,
многожелани за всички, които ги обичат.

Делата на Твоите ръце, Господи, са истина и съд.

Неговото дело е слава и красота,
и Неговата правда пребъдва вечно.
Паметни направи Той Своите чудеса:
милостив и щедър е Господ.

Делата на Твоите ръце, Господи, са истина и съд.

Делата на ръцете Му са истина и съд.
Всички Негови заповеди са верни.
Твърди от века до века,
основани върху истина и правота.

Делата на Твоите ръце, Господи, са истина и съд.


АЛИЛУЯ    
Рим 8,15
R: Алилуя, Алилуя
Приехте духа на осиновяването; чрез Него викаме: Авва – Отче.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 6,7-15

А вие така се молете.

Четене от светото Евангелие според Матей.       

В онова време: Исус каза на учениците Си: А когато се молите, не говорете излишно като езичниците; защототе мислят, че в многословието си ще бъдат чути; прочее, не бивайте на тях подобни; защото вашият Отец знае, от какво имате нужда, ощепреди да поискате от Него. А молете се тъй: Отче наш, който си нанебесата. Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъдеТвоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хлябдай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме надлъжниците си; и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството, и силата, и славата во веки. Амин. Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви.

Това е слово Господне.