11NZ04.2

Четвъртък – XI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Илия биде скрит във вихрушка,
и Елисей се изпълни с неговия дух.
Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов  48,1-15
И дигна се пророк Илия като огън, и словото му гореше като светило.
Той напрати върху тях глад и с ревността си намали броя им; със словото Господне той заключи небето и три пъти сваля огън.
Колко си се прославил ти, Илия, с твоите чудеса, и кой може с Тебе да се сравни по слава!
Ти въздигна мъртъв от смъртта и ада със словото на Всевишния; ти свали в погибел царе и знатни от леглото им.
Ти слуша на Синай изобличения против тях и на Хорив – съд за отмъщение; ти помаза царе за награда и пророци за твои приемници.
Ти биде предназначен за изобличаване в свое време, за да утешиш гнева си- преди да се е обърнал в ярост – да обърнеш сърцето на баща към син и да възстановиш колената Яковови.
Ти биде грабнат от огнен вихър на колесница с огнени коне.
Блажени са онези, които са те видели и които са украсени с любов, – и ние живот ще поживеем.
Илия биде скрит във вихрушка, – и Елисей се изпълни с неговия дух. И в своите дни пред князе не трепереше, и никой го не надмина.
Нищо го не надделя, и след неговата смърт тялото му пророчествуваше. И приживе вършеше той чудеса и след смъртта делата му бяха чудни.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 96,1-2.3-4.5-6.7 (О: 12а)
Радвайте се, праведни, в Господа.
Господ царува, да се радва земята, да се вселят многобройните острови.
Облак и мрак около Него; правда и съд е основа на престола Му.
Радвайте се, праведни, в Господа.
Пред Него огън върви, и наоколо изгаря враговете Му. Неговите светкавици осветляват вселената: земята вижда и трепери. 
Радвайте се, праведни, в Господа.
Планини се топят като восък от лицето на Господа, от лицето на Господа цяла земя.
Небесата разгласят Неговата правда, и всички народи виждат Неговата слава. 
Радвайте се, праведни, в Господа.
Нека се посрамят всички, които служат на истукани, които се хвалят с идоли. Поклонете се пред Него, всички богове. 
Радвайте се, праведни, в Господа.
АЛИЛУЯ       Рим 8,15
* Алилуя. * Приехте духа на осиновяването; чрез Него викаме: Авва – Отче. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
А вие така се молете.
Четене от светото Евангелие според Матей         6,7-15
В онова време: Исус каза на учениците Си:
А когато се молите, не говорете излишно като езичниците; защототе мислят, че в многословието си ще бъдат чути; прочее, не бивайте на тях подобни; защото вашият Отец знае, от какво имате нужда, ощепреди да поискате от Него. А молете се тъй: Отче наш, който си нанебесата. Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъдеТвоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хлябдай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме надлъжниците си; и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството, и силата, и славата во веки. Амин.
Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви.
Това е слово Господне.