11NZ05.1

Петък – XI седмица

Година I
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
2 Кор 11,18.21—З0

Освен всичко външно имах всекидневна тревога и грижа за всички Църкви.

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.
           
Братя: Понеже мнозина се хвалят по плът, ще се похваля и аз. Но ако някой дръзне да се похвали с нещо (в безумие говоря), ще дръзна и аз. Евреи ли са, и аз съм. Израилтяни ли са, и аз. Семе Авраамово ли са, и аз. Служители Христови ли са, (в безумие говоря), аз съм повече. Аз съм бил много повече в трудове, безмерно в рани, повече в тъмници, и много пъти на умиране. Юдеите ми удариха пет пъти по четирийсет удара без един; три пъти са ме с тояги били, веднъж – с камъни, три пъти съм корабокрушение претърпял, нощ и ден съм прекарал в далбинето морско; много пъти съм пътувал, бил съм в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от сънародници, в опасност от езичници, в опасност по градове, в опасност по пустини, в опасност по море, в опасност между лъжебратя, в труд и мъка, често в бдение, в глад и жажда, често в пост, на студ и голота. Освен външните злополуки, прибавяха се всекидневните против мене нападения и грижата за всички Църкви. Кой изнемогва, та не изнемогвам и аз? Кой се съблазнява, та аз се не разпалям? Ако тряб­ва да се хваля, с немощта си ще се похваля.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 33,2-3.4-5.6-7 (О: Срв 18а)

Господ избавя праведниците от всичките им скърби.

Ще благославям Господа във всяко време;
хвалата за Него винаги е в устата ми.
С Господа ще се хвали душата ми,
ще чуят кротките и ще се развеселят.
 
Господ избавя праведниците от всичките им скърби.

Величайте Господа с мене,
и да възхвалим името му заедно.
Подирих Господа и Той ме послуша,
и от всички мои опасности ме избави.

Господ избавя праведниците от всичките им скърби.

Погледнете към Него и ще просияете,
и лицата ви няма да се посрамят.
Ето сиромахът викна,
и Господ чу и го спаси от всичките му беди.
 
Господ избавя праведниците от всичките им скърби.


АЛИЛУЯ 
Мт 5,3
R: Алилуя, Алилуя
Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 6,19-23

Дето е съкровището ти, там ще е и сърцето ти.

Четене от светото Евангелие според Матей.
        
В онова време: Исус каза на учениците си: „Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат; но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат. Защото дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Светило за тялото е окото; ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло. Ако пък твоето око бъде лукаво, цялото твое тяло ще бъде тъмно. И тъй, ако светлината, що е в тебе, е тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината”.

Това е слово Господне.