12.01

12 януари или събота след Богоявление
ПЪРВО ЧЕТИВО
Слуша ни, за каквото бихме просили.
Четене от първото послание на Свети Иван Апостол.   5, 14-21
Възлюбени:
Дръзновението, що имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, слуша ни. И ако знаем, че ни слуша за каквото бихме просили, знаем и че получаваме, каквото сме просили от Него.
Ако някой види брата си да съгрешава с грях не за смърт, нека се моли, и Бог ще даде живот нему – сиреч, на оня, който съгрешава не за смърт. Има грях за смърт: не за него, казвам, да се моли. Всяка неправда е грях, но има грях не за смърт.
Знаем, че всеки, роден от Бога, не греши; но роденият от Бога пази себе си, а лукавият го не докосва. Знаем, че ние сме от Бога, и че цял свят лежи в злото. Знаем също, че Син Божий дойде и ни даде светлина и разум, да познаем истинния Бог; и ние пребъдваме в истинния Бог – Неговия Син Исус Христос. Той е истински Бог и живот вечен.
Чеда, пазете себе си от идолите. Амин.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 149, l-2.3-4.5-6a и 9в ( О: 4а)
Господ благоволи към своя народ, 
Пейте на Господа песен нова:
хвала Нему в събранието на светиите.
Да се весели Израил за своя Създател;
синовете на Сион да се радват за своя цар. 
Господ благоволи към своя народ,
Да хвалят името Му с хора, с тимпан и гусли да Му пеят.
Защото Господ благоволи към своя народ, прослави смирените със спасение. 
Господ благоволи към своя народ,
Да тържествуват светиите в слава, да се радват върху леглата си.
Славословия към Бога да бъдат в устата им; тази чест е за всички светии. 
Господ благоволи към своя народ,
АЛИЛУЯ       Мт 4, 16
* Алилуя. * Народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за ония, които седяха в страна на смъртна сянка изгря светлина, * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Приятелят на младоженеца се радва
на гласа на младоженеца.
Четене от светото Евангелие според Иван.          3, 22-30
В онова време:
Исус дойде с учениците си в земята Юдейска и там живееше с тях и кръщаваше. А Иван тъй също кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много води; и отиваха там и се кръщаваха. Защото Иван още не беше хвърлен в тъмница.
Тогава между Ивановите ученици и някои юдеи възникна препирня за очищението. И дойдоха при Иван и му рекоха: „Рави, Оня, който беше с тебе отвъд Иордан и за когото ти свидетелствува, ето, Той кръщава, и всички отиват при Него.”
Иван отговори и рече: „Не може човек да приеме нищо, ако му не бъде дадено от небето. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: „не съм аз Христос, но съм пратен пред Него.”
Който има невеста, младоженец е: а приятелят на младоженеца, който стои и го слуша, радва се твърде много на гласа на младоженеца. Тая ми радост, прочее, се изпълни. Той трябва да расте, пък аз да се смалявам.”
Това е слово Господне.