12NZ-a

ДВАНАДЕСЕТА СЕДМИЦА

Неделя, година А
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Иер 20,10-13

Той спаси душата на бедния от ръцете злодейски.

Четене из книгата на пророк Иеремия.    

Иеремия каза: „Аз слушах шушукане от мнозина, заплаха – отвред: заявете, казваха те – и ние ще го обвиним”. Всички, които живееха с мене в мир, ме дебнат, не ще ли се спъна: „Може би, казват, той ще се улови, и ние ще го надвием и ще му отмъстим”. Но с мене е Господ като силен ратоборец; затова моите гонители ще се спънат и не ще надвият; твърде много ще се посрамят, защото постъпваха неразумно; посрамата ще бъде вечна, никога не ще бъде забравена. Господи на силите, ти изпитваш праведния и виждаш вътрешността и сърцето. Дай да видя Твоето отмъщение над тях, защото на Тебе поверих делото си. Пейте на Господа, хвалете Господа, защото Той спасява душата на бедния от ръцете злодейски”.

Това е слово Божие.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 68,8-10.14 и 17.33-35 (О: 14с)

Чуй ме, Господи, по голямата си благост.

Защото заради Тебе понасям хули, и с безчестие покриват лицето ми:
Чужд станах за братята си, и странен за синовете на майка ми.
Защото ревността на Твоя дом ме яде,
и хулите на онези, които Те хулят, падат върху мене.

Чуй ме, Господи, по голямата си благост.

Аз пък се обръщам към Тебе, Господи, с молитвата си; във време благоприятно, Боже.
По голямата си благост, Господи, чуй ме, в истината на Твоето спасение.
Чуй ме, Господи, защото е блага Твоята милост;
по многото Твои щедрости милостно погледни на мене.

Чуй ме, Господи, по голямата си благост.

Ще видят това страдащите и ще се зарадват;
Защото Господ слуша бедните, и не пренебрегва Своите затворници.
Да Го възхвалят небесата и земята,
морета и всичко, що се движи в тях.

Чуй ме, Господи, по голямата си благост.


ВТОРО ЧЕТИВО
Рим 5,12-15

Но дарът не е като престъплението.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни. 

Братя: Както чрез един човек грехът влезе в света, а чрез греха – смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички люде чрез един човек, в когото всички съгрешиха. Защото и преди закона имаше грях в света; ала грях се не смята, кога няма закон. Обаче смъртта царува от Адам до Мойсей и над несъгрешилите с престъпление, подобно на престъплението на Адам, който е образ на бъдещия. Но дарът не е като престъплението. Защото, ако поради престъплението на един измряха мнозина, още повече Божията благодат и дарът чрез благодатта на един човек, Исуса Христа, се изля преизобилно върху многото.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ  
Йоан 15,26в.27а
R: Алилуя, Алилуя
Духът на истината ще свидетелствува за Мене, казва Господ; и вие ще свидетелствувате.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 10,26-33

Не се бойте от онези, които убиват тялото.

Четене от светото Евангелие според Матей.        

В онова време: Исус каза на учениците Си: „Не бойте се от човеци. Защото няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае. Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело; и което чуете на ухо, разгласявайте от покривите. И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а бойте се повече от оня, който може и душата и тялото да погуби в геената. Не две ли врабчета се продават за една пара, и нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец? А вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се, прочее; от много врабчета вие сте по-ценни. И тъй, всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз него пред Моя Отец небесен; ако той се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец небесен.

Това е слово Господне.