12NZ-a

ДВАНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Неделя, година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Той спаси душата на
бедния от ръцете злодейски.
Четене из книгата на пророк Иеремия      20,10-13
Иеремия каза: „Аз слушах шушукане от мнозина, заплаха – отвред: заявете, казваха те – и ние ще го обвиним”. Всички, които живееха с мене в мир, ме дебнат, не ще ли се спъна: „Може би, казват, той ще се улови, и ние ще го надвием и ще му отмъстим”.
Но с мене е Господ като силен ратоборец; затова моите гонители ще се спънат и не ще надвият; твърде много ще се посрамят, защото постъпваха неразумно; посрамата ще бъде вечна, никога не ще бъде забравена.
Господи на силите, ти изпитваш праведния и виждаш вътрешността и сърцето. Дай да видя Твоето отмъщение над тях, защото на Тебе поверих делото си.
Пейте на Господа, хвалете Господа, защото Той спасява душата на бедния от ръцете злодейски”.
Това е слово Божие.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 68,8-10.14 и 17.33-35 (О: 14с)
Чуй ме, Господи, по голямата си благост.
Защото заради Тебе понасям хули, и с безчестие покриват лицето ми: Чужд станах за братята си, и странен за синовете на майка ми. Защото ревността на Твоя дом ме яде, и хулите на онези, които Те хулят, падат върху мене. 
Чуй ме, Господи, по голямата си благост.
Аз пък се обръщам към Тебе, Господи, с молитвата си; във време благоприятно, Боже. По голямата си благост, Господи, чуй ме, в истината на Твоето спасение.
Чуй ме, Господи, защото е блага Твоята милост; по многото Твои щедрости милостно погледни на мене. 
Чуй ме, Господи, по голямата си благост.
Ще видят това страдащите и ще се зарадват;
Защото Господ слуша бедните, и не пренебрегва Своите затворници. Да Го възхвалят небесата и земята, морета и всичко, що се движи в тях. 
Чуй ме, Господи, по голямата си благост.
ВТОРО ЧЕТИВО
Но дарът не е като престъплението.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни    5,12-15
Братя:
Както чрез един човек грехът влезе в света, а чрез греха – смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички люде чрез един човек, в когото всички съгрешиха.
Защото и преди закона имаше грях в света; ала грях се не смята, кога няма закон. Обаче смъртта царува от Адам до Мойсей и над несъгрешилите с престъпление, подобно на престъплението на Адам, който е образ на бъдещия.
Но дарът не е като престъплението. Защото, ако поради престъплението на един измряха мнозина, още повече Божията благодат и дарът чрез благодатта на един човек, Исуса Христа, се изля преизобилно върху многото.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 15,26в.27а
* Алилуя. * Духът на истината ще свидетелствува за Мене, казва Господ; и вие ще свидетелствувате. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не се бойте от онези,
които убиват тялото.
Четене от светото Евангелие според Матей         10,26-33
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Не бойте се от човеци. Защото няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае. Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело; и което чуете на ухо, разгласявайте от покривите.
И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а бойте се повече от оня, който може и душата и тялото да погуби в геената. Не две ли врабчета се продават за една пара, и нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец? А вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се, прочее; от много врабчета вие сте по-ценни. И тъй, всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз него пред Моя Отец небесен; ако той се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец небесен.
Това е слово Господне.