12NZ-c

ДВАНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Неделя, Година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще погледнат на Него, когото прободоха.
Четене из книгата на пророк Захария       12,10-11
Това казва Господ:
“Върху дома Давидов и върху жителите Иерусалимски ще излея дух на благодат и умение, и те ще погледнат на Него, когото прободоха, и ще ридаят за Него, както се ридае за Единороден Син, и ще скърбят, както се скърби за Първороден.
В оня ден ще се дигне голям плач в Йерусалим, като плачът на Ададремон в Магедонската долина.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 62,1.3-4.5-6.8-9 (О: 2в)
За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.
Боже, Ти си Бог мой, Тебе търся от ранни зори. За Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми. 
За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.
В земя пуста, изсъхнала и безводна,за да видя Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището.
Защото Твоята милост е по-добра от живота. Устата ми ще Те възхвалят. 
За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.
Тъй ще Те благославям в живота си; в Твое име ще дигна ръцете си.
Като с тлъстина и с дървено масло се насища душата ми, и с радостен глас Те възхвалят устата ми. 
За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.
Защото Ти си моя помощ, и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам.
Към Тебе се привърза душата ми, Твоята десница ме поддържа. 
За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.
ВТОРО ЧЕТИВО
Които се кръстихте,
се облякохте в Христа.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни   3,26-29
Братя:
Всички сте синове Божии чрез вярата в Христа Исуса. Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Няма вече юдеин, ни елин, няма роб, ни свободен; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Исуса.
Ако пък вие сте Христови, тогава Авраамово потомство сте, и по обещание наследници.
Това е слово Божие.
АЛИЛУЯ       Ив 10,27
* Алилуя. * Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ти си Христос Божий.
Син човечески трябва много да страда.
Четене от светото Евангелие според Лука                       9,18-24
В онова време:
Когато Исус се молеше насаме, и учениците бяха с Него, Той ги попита: “За кого Ме мисли народът?”
Те отговориха и рекоха: “Едни за Иван Кръстителя, други за Илия, други пък мислят, че един от старовремските пророци е възкръснал.”
Той ги попита: “А вие за кого Ме мислите?”
Петър Му отговори и рече: “За Христа Божий”.
Но Той строго им заповяда, никому да не говорят за това, като каза, че Син човечески трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от старейте, първосвещениците и книжниците, да бъде убит и на третия ден да възкръсне.
А към всички казваше: “Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и Ме следва. Защото, който иска да спаси душата си, той ще я погуби; а който погуби душата си зарад Мене, той ще я спаси”.
Това е слово Господне.