12NZ01.2

Понеделник – XII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ отхвърли от лицето си Израил,
и остана само Юдиното коляно.
Четене из втората книга Царства   17,5—8.13—15а. 18
В онези дни:
И подигна се Асирийският цар Салманасар против цялата страна, приближи се до Самария и я държа в обсада три години. В деветата година на Осия асирийският цар превзе Самария. Пресели израилтяните в Асирия и ги засели в Халах и в Хавор, при река Гозан и в медийските градове.
А това стана, защото Израилевите синове почнаха да грешат пред Господа, своя Бог, който ги изведе из египетската земя, изпод ръката на египетския цар Фараон, и взеха да почитат други Богове. И почнаха да постъпват според обичаите на народите, които Господ бе прогонил отпред лицето на Израилевите синове, и според обичаите на израилските царе, както те постъпваха.
Тогава Господ чрез всичките си пророци, чрез всеки ясновидец предпазваше Израил и Юда, думайки: „Върнете се от лошите си пътища и пазете заповедите Ми, наредбите Ми, според всичкото учение, което съм заповядал на отците ви, и което съм ви предал чрез Моите раби, пророците”. Но те не слушаха и останаха твърдоглави, каквито бяха твърдоглави бащите им, които не вярваха в Господа, своя Бог. Те презираха наредбите Му и завета Му, който Той бе сключил с отците им, и откровенията Му, с каквито ги бе предпазвал.
Затова Господ се силно разгневи на Израилтяните и ги отхвърли от лицето Си; не остана никой, освен едно Юдино коляно.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 59,3.4-5.12-13 (О: 7в)
Спаси ни с Твоята десница, Господи, и чуй ни.
Боже, Ти ни отхвърли, Ти ни съкруши; и се разгневи, обърни се към нас. 
Спаси ни с Твоята десница, Господи, и чуй ни.
Ти потресе земята, разби я, поправи нейните повреди, защото тя се е разклатила.
Ти даде на Твоя народ да изпита жестокото, и ни напои с омайно вино. 
Спаси ни с Твоята десница, Господи, и чуй ни.
Не Ти ли, Боже, който ни отхвърли, и не излизаш вече, Боже, с нашите войски? Дай ни помощ в утеснението, защото човешката защита е суетна.
С Бога ние ще проявим сила: Той ще повали враговете ни. 
Спаси ни с Твоята десница, Господи, и чуй ни.
АЛИЛУЯ       Евр 4,1Z
* Алилуя. * Словото Божие е живо, действено, то различава помисли и намерения сърдечни. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Извади най-напред гредата от окото си.
Четене от светото Евангелие според Матей         7,1-5
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Не съдете, за да не бъдете съдени; защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.
А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш? Или, как ще кажеш на брата си: „Чакай, да извадя сламката от окото ти; а пък на, в твоето око има греда! Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си.”
Това е слово Господне.