12NZ02.1

Вторник – XII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Не бива да има караница между
мене и тебе, понеже сме братя.
Четене из книгата Битие     13,2.5-18
Аврам беше много богат с добитък, със сребро и със злато. И Лот, който пътуваше с Аврам, също имаше дребен и едър добитък и шатри. И земята беше тясна за тях, за да живеят заедно, понеже имотът им беше тъй голям, че не можеха да живеят заедно. И стана караница между пастирите на Аврамовия добитък и пастирите на Лотовия добитък. В онази земя живееха тогава Хананейци и Ферезейци.
И рече Аврам на Лот: „Не бива да има караница между мене и тебе, и между моите пастири и твоите, понеже сме роднина. Не е ли цялата земя пред тебе? Отдели се от мене: ако идеш ти на ляво, аз на дясно, ако пък ти – на дясно, аз – на ляво”.
Лот дигна очи и видя цялата околност Йорданска, която, преди Господ да съсипе Содом и Гомора, цяла до Сигор се напояваше с вода, като раят Божи, като египетската земя. И Лот си избра цялата Йорданска околност; и потегли Лот към Изток. И тъй те се отделиха един от друг. Аврам се настани в Ханаанската земя, а Лот се настани в градовете на околността и разпъна шатри до Содом. А содомските жители бяха лоши и много грешни пред Господа.
И рече Господ на Аврам, след като Лот се отдели от него: „Дигни очи и от мястото, дето си сега, погледни към север и юг, към изток и запад. Цялата земя, която виждаш, на тебе ще я дам и на потом­ството ти до века. И ще направя потомството ти като земния пясък: ако някой може да изброи земния пясък, ще бъде изброено и твоето потомство. Стани, изходи тая земя надлъж и на шир, защото аз на тебе ще я дам”.
И дигна Аврам шатрата си, и отиде да се засели в дъбрава Мемре, що е в Хеврон; и там съгради жертвеник на Господа.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 14,2-Заб.Зсд-4ав.5 (O: 1а)
Господи, кой може да пребъдва в Твоето жилище?
Онзи, който ходи непорочно, върши правда; и в сърце си говори истината,
който не клевети с езика си. 
Господи, кой може да пребъдва в Твоето жилище?
Не прави зло на приятеля си, и не понася хули за ближния си.
Онзи, в чиито очи е презрян отхвърленият, но който слави онези, които
се боят от Господа.
Господи, кой може да пребъдва в Твоето жилище?
Който не дава парите си с лихва, и не приема дарове против невинни. Който постъпва тъй, няма да се поклати навеки. 
Господи, кой може да пребъдва в Твоето жилище?
АЛИЛУЯ       Ив 8,12
* Алилуя. * Аз съм светлината на света, казва Господ; който Ме последва, ще има светлината на живота. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Всичко, каквото искате да правят
на вас хората, правете го и вие за тях.
Четене от светото Евангелие според Матей         7,6.12-14
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Не давайте светинята на псетата, и не хвърляйте бисера си пред свините, за да го не стъпчат с краката си, и като се обърнат, ще ви разкъсат.
Прочее, всичко, което искат да правят на вас човеците, същото правете и вие за тях; Защото това е законът и пророците.
Влезте през тесните врата; защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях. Защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират!”
Това е слово Господне.