12NZ02.2

Вторник – XII седмица

Година II

ПЪРВО ЧЕТИВО
2 Цар 19,9в-11.14-21.31-35а 36

Аз ще пазя тоя град, за да го опазя за Себе Си и за Моя раб Давид.

Четене из втората книга Царства.
  
В онези дни: Асирийският цар Сенахерив проводи пратеници при Езекия да кажат: „Тъй кажете на Юдейския цар Езекия: Нека те не лъже твоят Бог, на когото се уповаваш, мислейки, че Йерусалим няма да бъде предаден в ръката на асирийския цар”. Нали си чувал, какво направиха асирийските царе с всички земи, та ги туриха под заклятие – та ти ли ще оцелееш?” Тогава Езекия взе писмото от ръцете на пратениците, прочете го, отиде в дома Господен, и го разгърна Езекия пред лицето Господне. И молеше се Езекия пред лицето Господне и казваше: „Господи, Боже Израилев който седиш на Херувими! Ти един си Бог на всички земни царства. Ти си сътворил небето и земята. Наклони, Господи, ухото Си и чуй ме; отвори, Господи, очите Си и погледни, и чуй думите на Сенахерив, който е пратил да хулят Тебе, живия Бог! Наистина, o Господи, царете асирийски съсипаха народите и земите им, и нахвърлиха боговете им в огън, но това не бяха богове, а изделия на човешки ръце – дърво и камък, затова ги и изтребиха. И сега, Господи, Боже наш, избави ни от ръцете му, и всички земни царства ще познаят, че Ти, Господи, си Бог един”. Тогава Исаия, син Амосов, прати да кажат на Езекия: „Тъй говори Господ, Бог Израилев; чух онова, за което Ти ми се моли против асирийския цар Сенахерив. Ето словото, що Господ изрече за него: „Ще те презре, ще се присмее над Тебе девствената Сионова дъщеря, подире ти ще поклати глава дъщерята Иерусалимска. Защото от Йерусалим ще произлезе остатъка и спасението – от Синай планина. Ревността на Господа Саваот ще направи това”. Затова тъй говори Господ за асирийския цар: „Той няма да влезе в този град, няма да хвърли в него стрела, няма да престъпи със щит към него и няма да насипе окоп против него. По същия път, по който е дошъл, ще се върне и няма да влезе в тоя град, говори Господ. Аз ще пазя тоя град, за да го опазя за Себе си и за Моя раб Давид.” И случи се през нея нощ: Ангел Господен отиде и порази в асирийския стан сто и осемстотин и пет хиляди. На сутринта станаха, и ето, все мъртви тела. Тръгна, отиде и се върна асирийският цар Сенахерив, и живееше в Ниневия.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 47,2-За.Зв-4. 19-11 (О: Спв 9д)

Бог утвърди града Си навеки.

Велик е Господ и всехвален,
в града на нашия Бог.
Светата Негова планина, прекрасна възвишеност,
радост на цялата земя.
 
Бог утвърди града Си навеки.

Бог утвърди града Си навеки.
Планината Сион, на северната й страна е градът на великия цар.
В Неговите жилища Бог е познат като застъпник. 
Ние размишлявахме, Боже, за Твоята милост сред Твоя храм.

Бог утвърди града Си навеки.

Бог утвърди града Си навеки.
Както Твоето име, Боже,
така и Твоята хвала е до краищата на земята;
Твоята десница е пълна с правда.

Бог утвърди града Си навеки.

АЛИЛУЯ    
Йоан 8,12
R: Алилуя, Алилуя
Аз съм светлината на света, казва Господ; който Ме последва, ще има светлината на живота.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 7,6.12-14

Всичко, каквото искате да правят на вас хората, правете го и вие за тях.

Четене от светото Евангелие според Матей.
        
В онова време: Исус каза на учениците Си: „Не давайте светинята на псетата, и не хвърляйте бисера си пред свините, за да го не стъпчат с краката си, и като се обърнат, ще ви разкъсат. Прочее, всичко, което искат да правят на вас човеците, същото правете и вие за тях; Защото това е законът и пророците. Влезте през тесните врата; защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях. Защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират!”

Това е слово Господне.