12NZ04.1

Четвъртък XII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Агар роди на Авраам син,
и той нарече сина си Измаил.
Четене из книгата Битие     16,1-12.15-16
В онези дни: Сара, жена на Аврам, не раждаше деца; тя имаше слугиня египтянка, на име Агар, и рече на мъжа си: „Ето, Господ заключи утробата ми, за да не раждам; затова влез при слугинята ми, може би ще имам деца от нея.” Аврам послуша думите Сарини. След като Аврам бе преседял десет години в Ханаанската земя, Аврамовата жена Сара взе слугинята си, египтянката Агар, и я даде на мъжа си Аврам за жена. Той влезе при Агар, и тя зачена. И като видя, че зачена, тя взе да презира господарката си.
И рече Сара на Аврам: „За обидата ми ти си виновен; аз дадох слугинята си в твоите обятия; а тя, като видя, че зачена, взе да ме презира. Нека Господ бъде съдия между мене и тебе.” Аврам рече на Сара: „Ето, твоята слугиня е в ръцете ти; прави с нея, каквото щеш.”
И Сара взе да я притеснява, и тя побегна от нея.
И Ангел Господен я намери при извора в пустинята, при извора по пътя към Сур. И рече й: „Агар, слугиньо Сарина, откъде си дошла и къде отиваш?” Тя отговори: „Бягам от лицето на господарката си Сара.”
Ангелът Господен й рече: „Върни се при господарката си и се покори”. И пак рече Ангел Господен: „Ще умножа, и ще преумножа твоето потомство тъй, че от множество не ще може се изброи.” И още й рече: „Ето ти си трудна, и ще родиш син, и ще го наречеш с име Измаил, защото Господ чу твоето страдание. Той ще бъде между човеците като див осел: ръцете му ще бъдат против всички, и ръцете на всички – против него; ще живее пред лицето на всичките си братя.”
Агар роди на Аврам син; и той нарече сина си, който се роди от Агар, с име Измаил. Аврам беше на осемдесет и шест години, когато Агар му роди Измаил.
Това е Божие слово.
или по-краткото
Четене из книгата Битие     16,6в-12.15-16
И Сара взе да притеснява Агар, и тя побягна от нея.
И Ангел Господен я намери при извора в пустинята, при извора по пътя към Сур. И рече й: „Агар, слугиньо Сарина, откъде си дошла и къде отиваш?” Тя отговори: „Бягам от лицето на господарката си Сара.”
Ангел Господен й рече: „Върни се при господарката си и се покори”. И пак рече Ангел Господен: „Ще умножа, и ще преумножа твоето потомство тъй, че от множеството не ще може да се изброи.” И още й рече: „Ето, ти си трудна, и ще родиш син, и ще го наречеш с име Измаил; защото Господ чу твоето страдание. Той ще бъде между човеците като див осел: ръцете му ще бъдат против всички, и ръцете на всички – против него; ще живее пред лицето на всичките си братя.”
Агар роди на Аврам син; и той нарече сина си, който се роди от Агар, с име Измаил. Аврам беше на осемдесет и шест години, когато Агар му роди Измаил.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 105,1-2.3-4а.4в-5. (O: 1а)
Славете Господа, защото е благ.
Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост е вечна.
Кой ще изкаже могъществото на Господа, Кой ще възвести всичката Му хвала? 
Славете Господа, защото е благ.
Блажени, които пазят закона и вършат правда във всяко време. Спомни си за нас, Господи, в благоволението си към Твоя народ. 
Славете Господа, защото е благ.
Посети ни с Твоето спасение, за да видим благоденствието на Твоите избраници,
да се веселим с веселието на Твоя народ, да се хвалим с Твоето наследие. 
Славете Господа, защото е благ.
АЛИЛУЯ       Ив 14,23
* Алилуя. * Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го обича, и ще дойдем при него. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Дом съграден върху
скала и дом съграден върху пясък.
Четене от светото Евангелие според Матей         7,21-29
В онова време: Исус каза на учениците Си: „Не всеки, който Ми казва: „Господи, Господи!” ще влезе в царството небесно, а оня, който изпълнява волята на Моя Отец небесен. Мнозина ще ми кажат в оня ден: „Господи, Господи! Не в Твое ли име пророкувахме? И не в Твое ли име бесове изгонвахме? И не в Твое ли име много чудеса правихме?” И тогава ще им каже открито: „Никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.”
И тъй, всеки, който слуша тия Мои думи и ги изпълнява, ще прилича на благоразумен мъж, който си съгради къща на камък; и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък.
А всеки, който слуша тия мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък; и заваля и дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо.”
И когато Исус свърши тия думи, народът се чудеше на учението му; защото Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците и фарисеите.
Това е слово Господне.