12NZ04.2

Четвъртък XII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Вавилонският цар отведе Иехония и всички мъже,
способни за война, като пленници във Вавилон.
Четене из втората книга Царства   24,8-17
Иехония беше на осемнадесет години, когато се възцари, и царува три месеца в Йерусалим. Майка му се казваше Нехуща, дъщеря на Елнатан от Йерусалим. И той вършеше, каквото беше неугодно в очите на Господа, във всичко тъй, както вършеше баща му.
В онова време слугите на вавилонския цар Навуходоносор настъпиха към Йерусалим, и градът биде обсаден. Вавилонският цар Навуходоносор дойде до града, когато слугите му го обсаждаха. Тогава юдейският цар Иехония отиде при вавилонския цар, той, и майка му, и слугите му, и князете му и скопците му, и зароби го вавилонският цар в осмата година на царуването си.
И изнесе оттам всички съкровища на дома Господен, и съкровищата на царския дом; и строши, както бе казал Господ, всички златни съдове, които Соломон, цар Израилев, бе направил в храма Господен. И изсели цял Йерусалим, и всички князе, и цялата храбра войска -преселени бяха десет хиляди, и всички дърводелци и ковачи; никой не остана, освен сиромасите на тази страна. Той пресели Иехония във Вавилон; също и майката на царя и жените на царя, и скопците му, и велможите на страната отведе от Йерусалим да ги засели във Вавилон. И цялата войска, на брой седем хиляди, и художници, и градежници хиляда, всички юнаци, способни за война, отведе вавилонският цар да ги засели във Вавилон.
И вавилонският цар възцари Матания, чичо на Иехония, вместо него; и му промени името на Седекия.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 78,1-2.3-5.8-9. (О: 9вс)
Заради славата на името Си, Господи, избави ни.
Боже, езичници дойдоха на Твоето наследие, оскверниха Твоя свет храм, обърнаха Йерусалим на развалини.
Труповете на Твоите слуги предадоха за храна на птиците небесни, телата на Твоите светии – на земните зверове. 
Заради славата на името Си, Господи, избави ни.
Проляха кръвта им като вода около Йерусалим, и нямаше кой да ги погребе.
Станахме за присмех на съседите си, срам и поругание за околните си. До кога, Господи? Ще се гневиш непрестанно? До кога ще пламти Твоята ревност като огън? 
Заради славата на името Си, Господи, избави ни.
Не си спомняй греховете на нашите деди, скоро да ни предварят Твоите щедрости, защото сме много изтощени.
Помногни ни, Боже, Спасителю наш, заради славата на името Си, и избави ни; и прости ни греховете заради Твоето име. 
Заради славата на името Си, Господи, избави ни.
АЛИЛУЯ       Ив 14,23
* Алилуя. * Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го обича, и ще дойдем при него. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Дом съграден върху
скала и дом съграден върху пясък.
Четене от светото Евангелие според Матей         7,21-29
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Не всеки, който Ми казва: „Господи, Господи!” ще влезе в царството небесно, а оня, който изпълнява волята на Моя Отец небесен. Мнозина ще ми кажат в оня ден: „Господи, Господи! Не в Твое ли име пророкувахме? И не в Твое ли име бесове изгонвахме? И не в Твое ли име много чудеса правихме?” И тогава ще им каже открито: „Никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.”
И тъй, всеки, който слуша тия Мои думи и ги изпълнява, ще прилича на благоразумен мъж, който си съгради къща на камък; и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък.
А всеки, който слуша тия мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък; и заваля и дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо.”
И когато Исус свърши тия думи, народът се чудеше на учението му; защото Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците и фарисеите.
Това е слово Господне.