12NZ05.1

Петък – XII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Целият мъжки пол у вас да бъде
в знак на завета. Сара ще ти роди син.
Четене из книгата Битие     17,1.9-10.15-22
Аврам беше на деветдесет и девет години, и Господ се яви на Аврам и му рече: „Аз съм Бог Всемогъщи, ходи пред Мене и бъди непорочен.”
И рече Бог на Аврам: „А ти запази Моя завет, ти и твоите потомци след тебе в родовете им. Този е Моят завет, който трябва да пазите между Мене и между вас и между твоите потомци след тебе: целият мъжки пол у вас да бъде обрязан.”
И рече Бог на Аврам: „Жена ти Сара не наричай Сара, но да бъде името и Сарра. Ще я благословя и ще ти дам от нея син; ще я благословя и ще произлезат от нея народи, и царе на народи ще произлезат от нея.”
И падна Авраам ничком, засмя се и каза в себе си: „Нима от стогодишен ще произлезе син? И деветдесетгодишната Сарра нима ще роди?”
И рече Авраам на Бога: „О, дано Измаил да бъде жив пред Твоето лице!”
А Бог рече на Авраам: „Тъкмо Сарра, жена ти, ще ти роди син, и ще му наречеш името Исаак; и ще направя завета Си с него, завет вечен и с потомството му след него. И за Измаил те послушах: Ето, Аз ще го благословя и ще го наплодя, и много, твърде много ще го умножа; дванадесет князе ще се родят от него; и ще произведа от него голям народ. Но завета Си ще сключа с Исаак, когото ще ти роди Сарра догодина по това време.”
Тогава Бог престана да говори с Авраам и се дигна от него.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 127,1-2.3.4-5 (О: 4)
Ето, тъй ще бъде благословен оня човек, който се бои от Господа.
Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища!
Ти ще ядеш от труда на ръцете си: блазе ти, ще добруваш. 
Ето, тъй ще бъде благословен оня човек, който се бои от Господа.
Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза; синовете ти – като
маслинени клони около твоята трапеза. 
Ето, тъй ще бъде благословен оня човек, който се бои от Господа.
Ето, тъй ще бъде благословен оня човек, който се бои от Господа.
Господ ще те благослови от Сион, и ти ще видиш добруването на Йерусалим през всички дни на живота си. 
Ето, тъй ще бъде благословен оня човек, който се бои от Господа.
АЛИЛУЯ       Мт 8,17
* Алилуя. * Той взе върху себе си нашите слабости, и понесе нашите болести. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ако искаш, можеш да ме очистиш.
Четене от светото Евангелие според Матей         8,1-4
В онова време:
Когато Исус слезе от планината, подире Му тръгна множество народ. И ето, приближи се един прокажен, кланяше Му се и казваше: „Господи, ако искаш, можеш ме очисти.” Исус, като протегна ръка, докосна се до него и рече: „Искам, очисти се!” И той веднага се очисти от проказата.
И каза му Исус: „Гледай, никому не обаждай; но иди, покажи се на свещеника и принеси дара, който е заповядал Мойсей, на тях за свидетелство.”
Това е слово Господне.