12NZ05.2

Петък XII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Преселен бе Юда от земята си.
Четене из втората книга Царства   25,1-12
В деветата година от царуването на цар Седекия, в деветия месец, на деветия ден от месеца, вавилонският цар Навуходоносор дойде с всичката си войска пред Йерусалим, обсади го и направи около него окоп. И градът стоя в обсада до единадесетата година на цар Седекия. На деветия ден от месеца гладът се усили в града, и народът на страната нямаше хляб.
Градът бе превзет, и всички военни побягнаха нощем по пътя към портите, между двете страни, които са до царската градина; а халдеите стояха около града, и царят отиде по пътя към равнината.
Халдейската войска се спусна след царя и го застигна в Иерихонските равнини, и всичката му войска се разбяга от него. Тогава хванаха царя, отведоха го при вавилонския цар в Ривла и извършиха над него съд. Синовете на Седекия ги заклаха пред очите му, а на самия Седе­кия избодоха очите, оковаха го в окови и го отведоха във Вавилон.
На петия месец, на седмия ден от месеца, сиреч деветнадесета година на вавилонския цар Навуходоносор, дойде Навузардан, началник на телопазителите, слуга на вавилонския цар, в Йерусалим, и изгори дома Господен и царския дом, и всички къщи в Йерусалим, и всички големи къщи изгори с огън. И стените около Йерусалим бидоха съборени от халдейската войска, която беше с началника на телопазителите. И другия народ, който бе останал в града, и отметниците, които се предадоха на вавилонския цар, и останалия прост народ изсели Навузардан, началник на телопазителите; само малцина от сиромасите на тази страна началникът на телопазителите остави за работници в лозята и за земеделци.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 136,1-2.3.4-5 (О: 6а)
Нека прилепне езикът ми o небцето ми, ако те не помня.
При реките вавилонски – там седяхме и плачехме, когато си спомняхме за Сион.
На върбите, всред Вавилон, окачихме нашите арфи. 
Нека прилепне езикът ми o небцето ми, ако те не помня
Там нашите пленители искаха от нас песни, и нашите притеснители –
веселие: “Попейте ни песни Сионски!” 
Нека прилепне езикът ми o небцето ми, ако те не помня
Как да пеем Господня песен на чужда земя?
Ако те забравя, Иерусалиме, нека ме забрави десницата ми. 
Нека прилепне езикът ми o небцето ми, ако те не помня
Нека прилепне езикът ми o небцето ми, ако те не помня, ако не поставя
Йерусалим на чело на моето веселие. 
Нека прилепне езикът ми o небцето ми, ако те не помня
АЛИЛУЯ       Мт 8,17
* Алилуя. * Той взе върху себе си нашите слабости, и понесе нашите болести. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ако искаш, можеш да ме очистиш.
Четене от светото Евангелие според Матей         8,1-4
В онова време:
Когато Исус слезе от планината, подире Му тръгна множество народ. И ето, приближи се един прокажен, кланяше Му се и казваше: “Господи, ако искаш, можеш ме очисти.” Исус, като протегна ръка, докосна се до него и рече: “Искам, очисти се!” И той веднага се очисти от проказата.
И каза му Исус: “Гледай, никому не обаждай; но иди, покажи се на свещеника и принеси дара, който е заповядал Мойсей, на тях за свидетелство.”
Това е слово Господне.