13.06

СВ. АНТОНИЙ ОТ ПАДУА – 13 юни
СВЕЩЕНИК И ЦЪРКОВЕН УЧИТЕЛ
Празник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Четене из книгата Премъдрост. Прм 7,7-14
Молих се – и биде ми даруван разум, викнах – и слезе върху ми дух на премъдрост. Аз предпочетох мъдростта пред скиптри и престоли, и богатството смятах за нищо пред нея. Драгоценния камък не сравних с нея, защото пред нея всичкото злато е нищожен пясък, а среброто е кал в сравнение с нея.
Аз, я обикнах повече от здраве и хубост, и в избора предпочетох нея пред светлината, защото нейната светлина не угасва. А заедно с нея дойдоха при мене всички блага и безбройно богатство чрез ръцете й. Аз се зарадвах на всички тия блага, защото премъдростта ме ръководеше, ала не знаех, че тя е тяхна виновница.
Без хитрост се научих и без завист предавам, не скривам богатството й, защото тя е неизчерпно съкровище за людете. Ползвайки се от нея, те влизат в съдружие с Бога, чрез даровете на учението.
Това е Божие слово

ОТПЕВЕН ПСАЛМ Пс 39
Възвестявах, Господи, Твоята вярност и спасението
Господ постави на камък нозете ми
и утвърди стъпките ми.
Вложи в устата ми нова песен –
хвала на нашия Бог.
Възвестявах, Господи, Твоята вярност и спасението
Възвестявах Твоята правда във великото събрание,
не забранявах на устата си, Ти знаеш това Господи.
Твоята правда не скривах в сърцето си,
възвестявах Твоята вярност и спасението от Тебе.
Възвестявах, Господи, Твоята вярност и спасението

Да се радват и да се веселят чрез Тебе
всички, които Те търсят.
Ония, които обичат Твоето спасение,
да казват непрестанно: “Велик е Господ”.
Възвестявах, Господи, Твоята вярност и спасението
АЛЛЕЛУЯ Пр 10,20-21

* Аллелуя, *  Езикът на праведника е отбор сребро, и устата му упътват мнозина. * Аллелуя

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Марко. Мк 16, 15-20
Исус се яви на Единайсетте и рече им: “Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.
А повярвалите ще ги придружават тия личби: с името Ми ще изгонват бесовете, ще говорят на нови езици; ще хващат змии и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възложат ръце, и те ще бъдат здрави”.
А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. Те пък отидоха и проповядваха навсякъде, и Господ им помагаше и подкрепяше словото с личби, от каквито то се придружаваше.
Това е слово Господне.