13.06

СВ. АНТОНИЙ ОТ ПАДУА – 13 юни

СВЕЩЕНИК И ЦЪРКОВЕН УЧИТЕЛ
Празник

ПЪРВО ЧЕТИВО
Прем 7,7-14

Четене из книгата Премъдрост.

Молих се – и биде ми даруван разум, викнах – и слезе върху ми дух на премъдрост. Аз предпочетох мъдростта пред скиптри и престоли, и богатството смятах за нищо пред нея. Драгоценния камък не сравних с нея, защото пред нея всичкото злато е нищожен пясък, а среброто е кал в сравнение с нея. Аз, я обикнах повече от здраве и хубост, и в избора предпочетох нея пред светлината, защото нейната светлина не угасва. А заедно с нея дойдоха при мене всички блага и безбройно богатство чрез ръцете й. Аз се зарадвах на всички тия блага, защото премъдростта ме ръководеше, ала не знаех, че тя е тяхна виновница. Без хитрост се научих и без завист предавам, не скривам богатството й, защото тя е неизчерпно съкровище за людете. Ползвайки се от нея, те влизат в съдружие с Бога, чрез даровете на учението.

Това е Божие слово

ОТПЕВЕН ПСАЛМ
Пс 39

Възвестявах, Господи, Твоята вярност и спасението.

Господ постави на камък нозете ми
и утвърди стъпките ми.
Вложи в устата ми нова песен –
хвала на нашия Бог.

Възвестявах, Господи, Твоята вярност и спасението.

Възвестявах Твоята правда във великото събрание,
не забранявах на устата си, Ти знаеш това Господи.
Твоята правда не скривах в сърцето си,
възвестявах Твоята вярност и спасението от Тебе.

Възвестявах, Господи, Твоята вярност и спасението.

Да се радват и да се веселят чрез Тебе
всички, които Те търсят.
Ония, които обичат Твоето спасение,
да казват непрестанно: “Велик е Господ”.

Възвестявах, Господи, Твоята вярност и спасението.


АЛЛЕЛУЯ
Пр 10,20-21
R: Алилуя, Алилуя
Езикът на праведника е отбор сребро, и устата му упътват мнозина.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 16, 15-20

Четене от светото Евангелие според Марко.

Исус се яви на Единайсетте и рече им: “Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. А повярвалите ще ги придружават тия личби: с името Ми ще изгонват бесовете, ще говорят на нови езици; ще хващат змии и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възложат ръце, и те ще бъдат здрави”. А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. Те пък отидоха и проповядваха навсякъде, и Господ им помагаше и подкрепяше словото с личби, от каквито то се придружаваше.

Това е слово Господне.