13NZ01.1

Понеделник – XIII седмица

Година I
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Бит 18,16-33

Нима ще погубиш праведника с нечестивеца?

Четене из книгата Битие.
    
И станаха онези мъже от дъбравата Мамре, и тръгнаха оттам към Содом; а Авраам отиде с тях да ги изпроводи. И рече Господ: „Ще скрия ли от Авраам, какво искам да направя? От Авраам именно ще произлезе народ велик и силен, и чрез него ще бъдат благословени всички народи на земята. Защото Аз го избрах, за да заповядва на синовете си и на своя дом след себе си, да ходят по пътя Господен и да вършат правда и съд; и Господ ще изпълни над Авраам всичко, що бе казал за него.” И рече Господ: „Голям е поплакът против Содом и Гомора, и грехът им е твърде тежък. Ще следя и ще видя, дали постъпват тъкмо тъй, какъвто е поплакът против тях, който стига до мене или не; ще узная.” И като потеглиха мъжете оттам, отидоха в Содом; Авраам пък стоеше още пред лицето на Господа. Тогава Авраам се приближи и рече: „Нима ще погубиш праведника с нечестивеца заедно? В този град, може би, има петдесет праведника; нима ще погубиш и не ще да пожалиш това място заради петдесет праведници, ако се намират в него? Не може да бъде, Ти да постъпиш тъй, че да погубиш праведника с нечестивеца заедно, та същото да стане с праведния, каквото и с нечестивия; не може да бъде това от Тебе? Съдията на цялата земя ще постъпи ли неправосъдно?” И Господ му рече: „Ако намеря в град Содом петдесет праведника, заради тях ще пожаля всичкото това място.” Авраам отговори: „Ето, реших се да говоря на Господа, аз, който съм прах и пепел. Може би до петдесетте праведника не достигат пет: нима заради петте ще погубиш целия град?” Той отговори: „Няма да го погубя, ако там намеря четиридесет и пет.” Авраам продължаваше да говори с него и рече: „Може би, ще се намерят там четиридесет?” Той отговори: „Няма да направя това и заради четиридесетте.” И рече Авраам: „Да се не прогневи Господ, задето ще говоря: Може би, ще се намерят там тридесет?” Той рече: „Няма да направя това, ако се намерят там тридесет.” Авраам рече: „Ето, аз се реших да говоря на Господа: може би там ще се намерят двадесет?” Той отговори: „Няма да погубя и заради двадесетте.” Авраам рече: „Да се не прогневи Господ, задето ще кажа още веднъж: може би, ще се намерят там десет?” Той отговори: „Няма да погубя и заради десетте.” И Господ си тръгна, като престана да говори с Авраам; Авраам пък се върна на мястото си.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102,1-2.3-4.8-9.10-11 (О: 8а)

Щедър и милостив е Господ.

Благославяй, душо моя, Господа,
и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име.
Благославяй, душо моя, Господа,
и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния.
 
Щедър и милостив е Господ.

Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи;
избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости.
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив:
Той се не гневи до край, нито се вечно сърди.
 
Щедър и милостив е Господ.

Той не ни стори според нашите беззакония
и не ни въздаде според нашите грехове.
Защото колкото е високо небето над земята,
толкова е велика милостта на Господа към ония, които се боят от Него.
 
Щедър и милостив е Господ.


АЛИЛУЯ   
Пс 94,8ав
R: Алилуя, Алилуя
Днес не ожесточавайте сърцето си, но слушайте гласа на Господа.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 8,18-22

Върви след Мене.

Четене от светото Евангелие според Матей.
        
В онова време: Като видя Исус около Себе Си множество народ, заповяда на учениците да отплуват отвъд. Тогава един книжник се приближи до Него и му рече: „Учителю, ще вървя след Тебе, където и да идеш”. А Исус му казва: „Лисиците имат леговища, и птиците небесни -гнезда; а Син човечески няма де глава да подслони.” Друг пък от учениците Му рече: „Господи, позволи ми, първом да отида да погреба баща си.” Но Исус му рече: „Върви след Мене, и остави мъртвите да погребват своите мъртъвци.”

Това е слово Господне.