13NZ01.1

ПонеделникXIII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Нима ще погубиш праведника с нечестивеца?
Четене из книгата Битие     18,16-33
И станаха онези мъже от дъбравата Мамре, и тръгнаха оттам към Содом; а Авраам отиде с тях да ги изпроводи.
И рече Господ: „Ще скрия ли от Авраам, какво искам да направя? От Авраам именно ще произлезе народ велик и силен, и чрез него ще бъдат благословени всички народи на земята. Защото Аз го избрах, за да заповядва на синовете си и на своя дом след себе си, да ходят по пътя Господен и да вършат правда и съд; и Господ ще изпълни над Авраам всичко, що бе казал за него.”
И рече Господ: „Голям е поплакът против Содом и Гомора, и грехът им е твърде тежък. Ще следя и ще видя, дали постъпват тъкмо тъй, какъвто е поплакът против тях, който стига до мене или не; ще узная.”
И като потеглиха мъжете оттам, отидоха в Содом; Авраам пък стоеше още пред лицето на Господа. Тогава Авраам се приближи и рече: „Нима ще погубиш праведника с нечестивеца заедно? В този град, може би, има петдесет праведника; нима ще погубиш и не ще да пожалиш това място заради петдесет праведници, ако се намират в него? Не може да бъде, Ти да постъпиш тъй, че да погубиш праведника с нечестивеца заедно, та същото да стане с праведния, каквото и с нечестивия; не може да бъде това от Тебе? Съдията на цялата земя ще постъпи ли неправосъдно?”
И Господ му рече: „Ако намеря в град Содом петдесет праведника, заради тях ще пожаля всичкото това място.”
Авраам отговори: „Ето, реших се да говоря на Господа, аз, който съм прах и пепел. Може би до петдесетте праведника не достигат пет: нима заради петте ще погубиш целия град?”
Той отговори: „Няма да го погубя, ако там намеря четиридесет и пет.”
Авраам продължаваше да говори с него и рече: „Може би, ще се намерят там четиридесет?”
Той отговори: „Няма да направя това и заради четиридесетте.”
И рече Авраам: „Да се не прогневи Господ, задето ще говоря: Може би, ще се намерят там тридесет?”
Той рече: „Няма да направя това, ако се намерят там тридесет.”
Авраам рече: „Ето, аз се реших да говоря на Господа: може би там ще се намерят двадесет?”
Той отговори: „Няма да погубя и заради двадесетте.”
Авраам рече: „Да се не прогневи Господ, задето ще кажа още веднъж: може би, ще се намерят там десет?”
Той отговори: „Няма да погубя и заради десетте.”
И Господ си тръгна, като престана да говори с Авраам; Авраам пък се върна на мястото си.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102,1-2.3-4.8-9.10-11 (О: 8а)
Щедър и милостив е Господ.
Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име.
Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. 
Щедър и милостив е Господ.
Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости. 
Щедър и милостив е Господ.
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив: Той се не гневи до край, нито се вечно сърди. 
Щедър и милостив е Господ.
Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове.
Защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта на Господа към ония, които се боят от Него. 
Щедър и милостив е Господ.
АЛИЛУЯ       Пс 94,8ав
* Алилуя. * Днес не ожесточавайте сърцето си, но слушайте гласа на Господа. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Върви след Мене.
Четене от светото Евангелие според Матей         8,18-22
В онова време:
Като видя Исус около Себе Си множество народ, заповяда на учениците да отплуват отвъд. Тогава един книжник се приближи до Него и му рече: „Учителю, ще вървя след Тебе, където и да идеш”.
А Исус му казва: „Лисиците имат леговища, и птиците небесни -гнезда; а Син човечески няма де глава да подслони.”
Друг пък от учениците Му рече: „Господи, позволи ми, първом да отида да погреба баща си.”
Но Исус му рече: „Върви след Мене, и остави мъртвите да погребват своите мъртъвци.”
Това е слово Господне.