13NZ01.2

Понеделник XIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Жадуват да видят земния
прах върху главата на сиромаха.
Четене из книгата на пророк Амос            2,6-10.13-16
Това казва Господ:
„За три престъпления на Израил и за четири няма да го пощадя, защото продават праведен за сребро и сиромаха – за брой сандали; жадуват да видят земния прах върху главата на сиромаха, и пътя на кротките изкривяват; дори баща и син ходят при една жена, за да без­честят светото Ми име. Лежат при всеки жертвеник върху дрехи, взети в залог и вино, изнудено от обвинени, пият в дома на боговете си.
Но Аз изтребих пред лицето им Аморей, чиято височина беше като височина на кедър, и който беше як като дъб; Аз изтребих плода му горе, и корените му долу. А вас пък изведох из земята египетска и ви водих по пустинята четиридесет години, за да наследите земята Аморейска.
Ето, Аз ще ви стегна, както се стяга кола, натоварена със снопи – и бързият не ще има сили да бяга, якият не ще издържи якостта си и храбрият не ще спаси живота си; нито онзи, който стреля с лък, ще устои, нито бързоходец ще избяга, нито яхналият кон ще спаси живота си. И най-юначният от храбрите ще избяга гол в онзи ден, казва Господ.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 49,16вс-17.18-19.20-21.22-23 (О: 22а)
Разберете това вие, които забравяте Бога.
Защо проповядваш Моите наредби, и влагаш в устата си завета Ми? А сам мразиш наставлението Ми и хвърляш зад себе си думите Ми? 
Разберете това вие, които забравяте Бога.
Когато виждаш крадец, сближаваш се с него и с прелюбодейци дружиш. Устата си отваряш за злодумство, и езикът ти коварно плете.
Разберете това вие, които забравяте Бога.
Седиш и говориш против брата си, клеветиш майчиния си син. Ти върши това, и Аз мълчах;
Ти помисли, че Аз съм такъв, какъвто си ти: ще те изоблича и ще представя пред очите ти твоите грехове. 
Разберете това вие, които забравяте Бога.
Разберете това вие, които забравяте Бога; за да ви не грабна – и не ще има избавител.
Който принася хвалебна жертва, той ме почита, и който следи своя път, на Него ще явя Божието спасение. 
Разберете това вие, които забравяте Бога.
АЛИЛУЯ       Пс 94,8ав
* Алилуя. * Днес не ожесточавайте сърцето си, но слушайте гласа на Господа. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Върви след Мене.
Четене от светото Евангелие според Матей         8,18-22
В онова време:
Като видя Исус около Себе Си множество народ, заповяда на учениците да отплуват отвъд. Тогава един книжник се приближи до Него и му рече: „Учителю, ще вървя след Тебе, където и да идеш”.
А Исус му казва: „Лисиците имат леговища, и птиците небесни -гнезда; а Син човечески няма де глава да подслони.”
Друг пък от учениците Му рече: „Господи, позволи ми, първом да отида да погреба баща си.”
Но Исус му рече: „Върви след Мене, и остави мъртвите да погребват своите мъртъвци.”
Това е слово Господне.