13NZ02.2

Вторник XIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ Бог казва: кой няма да пророкува?
Четене из книгата на пророк Амос            3,1-8; 4,11-12
Чуйте това слово, което Господ изрече против вас, синове Израилеви – против цялото племе, което изведох из земята египетска, думайки: „Само вас признах Аз от всички земни племена, затова ще изискам от вас за всички ваши беззакония.”
Тръгнат ли двама наедно, без да се сговорят помежду си? Реве ли лъв в гора, когато няма пред него плячка? Издава ли гласа си лъвче от леговището си, когато нищо не е уловило? Улавя ли се птица в примка на земята, когато няма мрежа за нея? Ще се дигне ли от земята примката, когато нищо не се е уловило в нея? Тръби ли в град тръба, и да се изплаши народът? Става ли в град злополука, която да не е допуснал Господ? Защото Господ Бог нищо не прави, без да открие тайната си на Своите раби – пророците. Лъв зариква – кой няма да трепне? Господ Бог каза – кой няма да пророкува?
„Извършвах сред вас разрушения, както Бог разруши Содом и Го-мора, и вие бяхте изтеглени като главня из огън – и при все това се не обърнахте към Мене, казва Господ. Затова тъй ще постъпя с тебе, Израиле, и понеже тъй ще постъпя с тебе, приготви се да посрещнеш Твоя Бог, Израиле.”
Това е Божие слово
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 5,5-6.7.8 (О: 9а)
Господи, упътвай ме в Твоята правда.
Защото Ти си Бог, който не обича беззаконие: злият няма да се настани при Тебе,
Нечестивите няма да пребъдват пред Твоите очи. 
Господи, упътвай ме в Твоята правда
Ти ненавиждаш всички, които вършат беззаконие, ще погубиш онези, които говорят лъжа; от кръвожаден и коварен Господ се гнуси. 
Господи, упътвай ме в Твоята правда
Аз пък, по Твоята велика милост, ще вляза в Твоя дом; и ще се поклоня в светия Твой храм със страх пред Тебе. 
Господи, упътвай ме в Твоята правда
АЛИЛУЯ       Пс 129,5
* Алилуя. * Надявам се на Господа, надявам се на словото Му. *  Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Като стана, заповяда на вятъра
и на морето и настана голяма тишина.
Четене от светото Евангелие според Матей         8,23-27
В онова време:
Когато влезе в кораба Исус, последваха Го учениците Му.
И ето, голяма буря настана в морето, тъй че корабът се покриваше от вълните, а Той спеше. Тогава учениците Му се приближиха до Него, събудиха Го и рекоха: „Господи, спаси ни; загиваме!”
А Той им каза: „Защо сте толкова страхливи, маловерци?” Тогава, като стана, запрети на ветровете и морето, и настана голяма тишина.
А човеците се почудиха и рекоха: Какъв е Той, та и ветрове и морето Му се покоряват?”
Това е слово Господне.