13NZ03.1

Сряда – XIII седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Бит 21,5.8-20

Синът на робинята не бива да наследи заедно с моя син Исаак.

Четене из книгата Битие.
    
Авраам беше на сто години, когато му се роди син му Исаак. Детето порасна и го отбиха.   И Авраам даде голяма гощавка в деня,когато отбиха сина му Исаак. Видя Сарра, че синът, когато египтянката Агар бе родила на Авраам, се присмива над сина Исаак, и рече на Авраам: „Изпъди тази робиня и сина й, защото синът на робинята не бива да наследи заедно с моя син Исаак.” Това се видя на Авраам много тежко поради сина му Измаил. Но Бог му рече: „Не се огорчавай за момчето и робинята ти; за всичко, което ти каже Сарра, слушай думата й, защото от Исаак ще се назове потомство с Твое име. И от сина на робинята Аз ще произведа народ, защото той е твой потомък.” Авраам стана сутринта рано, взе хляб и мех с вода, и даде на Агар, като й сложи на рамо; даде й момчето, и я изпрати. Тя тръгна и се заблуди в пустиня Вирсавия. Водата в меха се свърши, и тя остави детето под един храст, и отиде, та седна надалеч, колкото един стреляй от лък, защото тя рече: „Не искам да видя смъртта на детето.” И седна надалечко срещу него и викна та заплака. И Бог чу гласа на момчето; и Ангел Божи от небето извика на Агар и рече й: „Що ти е, Агар? Не бой се! Бог чу гласа на момчето оттам, дето е то; стани, дигни момчето и го хвани за ръка, защото Аз ще произведа от него голям народ.” И Бог й отвори очите, и тя видя кладенец с вода, и отиде, та напълни меха с вода и напои момчето. И Бог беше с момчето, и то порасна, и заживя в пустинята, и стана стрелец с лък”.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 33,7-8.10-11.12-13 (О: 7а)

Сиромахът викна, и Господ го изслуша.

Ето, сиромах викна, и Господ го чу,
и го спаси от всичките му беди.
Ангелът на Господа застава около онези,
които Му се боят, и ги избавя.
 
Сиромахът викна, и Господ го изслуша.

Бойте се от Господа, Негови светии,
защото няма оскъдност у онези, които Му се боят.
Богати обедняха и търпят глад, а онези,
които търсят Господа, не са лишени от никое благо.

Сиромахът викна, и Господ го изслуша.

Дойдете, деца, послушайте Ме:
на страх Господен ще ви науча.
Иска ли човек да живее
и обича ли дълголетие, за да види блага?
 
Сиромахът викна, и Господ го изслуша.

АЛИЛУЯ  
Як. 1,18
R: Алилуя, Алилуя
Когато пожела, Отец ни роди чрез словото на истината, за да имаме някакво първенство между създанията Му.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 8,26-34

Дошъл си тук да ни измъчваш преди време?

Четене от светото Евангелие според Матей.
       
В онова време: Когато Исус дойде на отвъдния бряг, в страната Гергесинска, и срещнаха Го двама обхванати от бяс, които излизаха от гробищата, тъй яростни, че никой не можеше да мине по онзи път. И ето те викаха и казваха: „Какво имаме ние с Тебе, Исусе, Сине Божи? Нима си дошъл тук да ни измъчваш преди време?” А недалеч от тях пасеше голямо стадо свине. И бесовете Го молеха и думаха: „Ако ни изгониш от тук, прати ни в стадото свини.” И Той им каза: „Идете!” И ето, от стръмнината се спусна цялото стадо в морето; и се издавиха във водата. Свинарите избягаха, и като отидоха в града, разказаха всичко и за случката с обхванатите от бяс. И ето, целият народ излезе насреща Исуса, и като Го видяха, помолиха Го да се отдалечи от пределите им.

Това е слово Господне.