13NZ03.2

Сряда XIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Отстрани от Мене шума на твоите песни,
и правдата нека бъде като сияен поток.
Четене из книгата на пророк Амос            5,14-15.21-24
Търсете доброто, а не злото, за да останете живи и тогава Господ Бог Саваот ще бъде с вас, както вие казвате. Намразете злото, обикнете доброто и възстановете правосъдие при портите: може би, Господ Бог Саваот ще помилва остатъка Йосифов.
„Мразя и отхвърлям празниците ви, казва Господ, и не помирисвам жертвите ви през време на тържествените ви събрания. Ако Ми принесете всесъжения и хлебен принос, няма да ги приема и няма да погледна милостиво на благодарствената жертва от тлъстите ви телци. Отстрани Ме от шума на твоите песни, защото звуците на твоите гусли няма да слушам. Нека тече като вода правосъдието ти, правдата – като силен поток”.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 49,7-9.10-11.12-13.16вс-17 (О: 23в)
Който следи своя път, на Него ще явя Божие спасение.
Слушай, народе Мой, Аз ще говоря: Израиле, ще свидетелствувам против тебе: Аз съм Бог, твой Бог. 
Който следи своя път, на Него ще явя Божие спасение.
Не за твоите жертви ще те укорявам; твоите всесъжения винаги са пред Мене.
Няма да приема телци от твоя дом, нито козли от твоите дарове.
Който следи своя път, на Него ще явя Божие спасение.
Защото Мои са всички зверове в гората, и полските животни са пред Мене.
Познавам всички птици по планините и добитъкът по хилядните планини. 
Който следи своя път, на Него ще явя Божие спасение.
Ако бих огладнял, не бих казал на тебе. Защото Моя е вселената и всичко, що я пълни.
Ям ли Аз волско месо и пия ли козя кръв? 
Който следи своя път, на Него ще явя Божие спасение.
Защо проповядваш Моите наредби и влагаш в устата си завета Ми?
А сам мразиш наставлението Ми и хвърляш зад себе си думите Ми. 
Който следи своя път, на Него ще явя Божие спасение.
АЛИЛУЯ       Як. 1,18
* Алилуя. * Когато пожела, Отец ни роди чрез словото на истината, за да имаме някакво първенство между създанията Му. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Дошъл си тук да ни измъчваш преди време?
Четене от светото Евангелие според Матей         8,26-34
В онова време:
Когато Исус дойде на отвъдния бряг, в страната Гергесинска, и срещнаха Го двама обхванати от бяс, които излизаха от гробищата, тъй яростни, че никой не можеше да мине по онзи път. И ето те викаха и казваха: „Какво имаме ние с Тебе, Исусе, Сине Божи? Нима си дошъл тук да ни измъчваш преди време?”
А недалеч от тях пасеше голямо стадо свине. И бесовете Го молеха и думаха: „Ако ни изгониш от тук, прати ни в стадото свини.” И Той им каза: „Идете!” И ето, от стръмнината се спусна цялото стадо в морето; и се издавиха във водата.
Свинарите избягаха, и като отидоха в града, разказаха всичко и за случката с обхванатите от бяс. И ето, целият народ излезе насреща Исуса, и като Го видяха, помолиха Го да се отдалечи от пределите им.
Това е слово Господне.