13NZ04.1

Четвъртък – XIII седмица

Година I
 

 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Бит 22,1-19

Жертвоприношението на нашия Патриарх Авраам.

Четене из книгата Битие.    

В онези дни: Бог изкушаваше Авраам и му рече: „Аврааме, Аврааме!” Той отговори: „Ето ме!” Бог му рече: „Вземи едничкия си син Исаак, когото ти обичаш, и иди в земя Мория, и там го принеси в жертва всесъжение на една от планините, която ще ти покажа.” Авраам стана сутринта рано, оседла ослето си, взе със себе си двама от своите слуги и сина си Исаак; нацепи дърва за всесъжението и стана та отиде на мястото, за което Бог му говори. На третия ден Авраам дигна очи и видя отдалече мястото и рече на слугите си: „Останете вие тука с ослето; пък аз и синът ми ще отидем там, ще се поклоним и ще се върнем при вас.” И взе Авраам дърва за всесъжението и натовари сина си Исаак; взе в ръце огън и нож, и тръгнаха двамата заедно. Тогава Исаак проговори на баща си Авраам и рече: „Тате!” Той отговори: „Ето ме, синко!” Той рече:”Ето огънят и дървата, а де е агнето за всесъжението?” Авраам рече: „Бог ще си предвиди, синко, агне за всесъжение.” И вървяха нататък двамата заедно. И стигнаха до мястото, за което му бе казал Бог; и направи там Авраам жертвеник, наслага дървата, и като свърза сина си Исаак, сложи го на жертвеника върху дървата. Тогава Авраам протегна ръка и взе ножа, за да заколи сина си. Но Ангел Господен му викна от небето и рече: „Аврааме, Аврааме!” Той отговори: „Ето ме!” Ангелът рече: „Не дигай ръка върху момчето и не прави му нищо; защото сега познах, че се боиш от Бога и не пожали едничкия си син за Мене”. Подигна Авраам очи и видя; ето, отзаде му овен, който се бе заплел с рогата си в гъстака. Авраам отиде, взе овена и го принесе всесъжение вместо сина си. И назова Авраам онова място: „Господ ще предвиди”. Затова и сега се казва: „на планината Господ ще предвиди.” И Ангел Господен втори път викна на Авраам от небето и рече: „Кълна се в Мене си, казва Господ, че, понеже ти направи това нещо и не пожали едничкия си син, Аз ще благословя и преблагословя, ще размножа и преумножа твоето поколение, както небесните звезди и както пясъка по морския бряг; твоето потомство ще завладее градовете на враговете си, и ще бъдат благословени в твоето потомство всички земни народи, задето послуша гласа Ми.” И върна се Авраам при слугите си, и станаха, та отидоха заедно във Вирсавия, и настани се там.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 114,1-2.3-4.5-6.8-9 (О: 9)

Ще ходя пред лицето на Господа в земята на живите.

Радвам се, че Господ чу гласа на молбата ми.
Наклони към мене ухо,
и затова ще Го призовавам през всичките си дни.
Смъртни болки ме обзеха, адски мъки ме потиснаха.

Ще ходя пред лицето на Господа в земята на живите.

Аз срещнах утешение и скръб,
и призовавах името Господне:
„О, Господи, избави душата ми”.
Милостив е Господ и праведен, и милосърден е нашият Бог.

Ще ходя пред лицето на Господа в земята на живите.

Господ пази простодушните; аз бях изнемогнал, а Той ми помогна.
Ти избави душата ми от смърт,
очите ми – от сълзи, и нозете ми – от препъване.
Ще ходя пред лицето на Господа в земята на живите.

Ще ходя пред лицето на Господа в земята на живите.


АЛИЛУЯ  
2 Kop 5,19
R: Алилуя, Алилуя
Бог примири света със Себе си чрез Христа, и вложи в нас словото на примирението.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 9,1-8

Прославиха Бога, който даде такава власт на човеците.

Четене от светото Евангелие според Матей.        

В онова време: Исус влезе в един кораб, отплува обратно и пристигна в града си. И ето, донесоха при Него един разслабен, сложен на постелка. И като видя Исус вярата им, каза на разслабения: „Дерзай, чедо, прощават ти се греховете!” Тогава някои от книжниците казаха в себе си: „Той богохулствува.” А Исус, като видя помислите им, рече: „Защо мислите лошо в сърцата си? Защото кое е по-лесно? Да кажа: Прощават ти се греховете или да кажа: Стани и ходи?” Но за да знаете, че Син човечески има власт на земята да прощават грехове (тогава казва на разслабения): „Стани, вземи си постелката и върви у дома си.” И той стана, и отиде у дома си. А народът, като видя това, почуди се и прослави Бога, който е дал такава власт на човеците.

Това е слово Господне.