13NZ05.2

Петък XIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще пратя глад, не глад за хляб, а за слушане словото Господне.
Четене из книгата на пророк Амос            8,4-6.9-12
Изслушайте това, вие, които жадувате да погълнете бедни и да погубите сиромаси, вие, които казвате: “Кога ще премине новолунието, за да продаваме жито, и събота – да отворим житниците, да намалим мярката, да уголемим цената на сиклата и да измамваме с неверни къпони, да прекупваме неимотни със сребро, и сиромаси за двой обуща, а отсевки да продаваме?
“И в онзи ден, казва Господ Бог, ще направя слънцето да залезе по пладне и ще помрача земята посред бял ден; ще обърна празниците ви на тъга и всичките ви песни – на плач; ще туря вретище на всички чресла и плешивост – на всяка глава, и ще произведа в страната плач като за едничък син, и краят й ще бъде като тъжовен ден.
Ето настъпват дни, казва Господа Бог, когато ще пратя на земята глад – не глад за хляб, не жажда за вода, а жажда за слушане думите Господни. И ще ходят от море до море, ще се скитат от север до изток, търсейки словото Господне, и няма да го намерят”.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,2.10.20.30.40.131 (О: Мт 4,4)
Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста.
Блажени, които пазят откровенията на Бога и от все сърце Го търсят.
От все сърце Те търся, не ми давай да се отклоня от Твоите заповеди.
Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста.
Изнури се душата ми да желае Твоите съдби във всяко време. O Избрах пътя на истината, турих пред себе си Твоите съдби. 
Ето, аз силно пожелах Твоите заповеди, животвори ме с Твоята правда. 
Отварям уста и въздишам, защото жадувам за Твоите заповеди. 
Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста.
АЛИЛУЯ       Мт 11,28
* Алилуя. * Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя, казва Господ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Здравите нямат нужда от лекар;
милост искам, а не жертва.
Четене от светото Евангелие според Матей         9,9-13
В онова време:
Когато минаваше оттам, Исус видя един човек, на име Матей, седнал на митницата, и му казва: “Върви след Мене”. И той стана и тръгна след Него.
И когато Исус седеше на трапеза вкъщи, ето, мнозина митари и грешници дойдоха и насядаха с Него и с учениците Му. Като видяха това, фарисеите рекоха на учениците Му: “Защо вашият Учител яде и пие с митари и грешници?”
А Исус, като чу това, рече им: “Здравите нямат нужда от лекар, а болните; идете и се научете, що значи: “Милост искам, а не жертва.” Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.”
Това е слово Господне.