13NZ06.2

Събота XIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще върна от плен Моя народ,
и ще ги настаня в земята им.
Чете из книгата на пророк Амос    9,11-15
Това казва Господ: „В оня ден Аз ще възстановя падналата скиния Давидова, ще запълня нейните пукнатини, срутеното ще въздигна и ще уредя, както в стародавни дни, за да завладеят остатъка от Едом и всички народи, между които ще се възвести името Ми, казва Господ, който върши всичко това.
Ето, ще настъпят дни, казва Господ, когато орач ще заваря още жетваря и тъпчещия грозде – сеяча; и планините ще пущат гроздов сок, и от всички хълмове ще потече. Ще върна от плен Моя народ Израил; те ще застроят опустелите градове и ще се поселят в тях. Ще насадят лозя и ще пият вино от тях, ще си уредят градини и ще ядат плодове от тях. И ще ги настаня в земята им, и те няма да бъдат вече изтръгвани от земята си, която Аз им дадох, казва Господ, Бог твой.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 84,9.11-12.13-14 (О: Срв 9)
Господ ще изрече мир на Своя народ.
Да послушам, какво ще каже Господ Бог. Той ще изрече мир на Своя народ и на Своите избрани, и на тези, които се обръщат от сърце. 
Господ ще изрече мир на Своя народ.
Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат, истината ще изникне из земята, и правдата ще надникне от небесата. 
Господ ще изрече мир на Своя народ.
И Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод; Правдата ще тръгне пред Него, и ще тури на път стъпките си. 
Господ ще изрече мир на Своя народ.
АЛИЛУЯ       Ив 10,27
* Алилуя. * Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подир Мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Нима могат приятелите на младоженеца
да тъгуват, докато е с тях младоженецът.
Четене от светото Евангелие според Матей         9,14-17
В онова време:
Приближиха се до Исуса Ивановите ученици и казват: „Защо ние и фарисеите много постим, а Твоите ученици не постят?” А Исус изрече: „Нима могат сватбарите да тъгуват, докле е с тях младоженецът? Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава ще постят.
„И никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат; защото новоп ришитото ще одере от вехтото, и съдраното ще стане още по-грозно. Нито пък наливат ново вино във вехти мехове; инак меховете ще се спукат, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят, но ново вино наливат в нови мехове, и ще се запази едното и другото.”
Това е Слово Господне.