14.02

14 февруари – Св.Св. Кирил, монах, и Методий, епископ

Празник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 13, 46-49;

Поставих Те за светлина на народите.

Четене от деянията на Апостолите.  

Но Павел и Варнава говореха дързостно и рекоха: Нужно беше да се възвести първо на вас Божието учение; но понеже го отхвърляте и считате себе си недостойни за вечния живот, ето обръщаме се към езичниците.  Защото така ни заповяда Господ, казвайки: „Поставих Те за светлина на народите, За да бъдеш за спасение до края на земята”  И езичниците, като слушаха това, радваха се и славеха Божието учение; и повярваха всички, които бяха отредени за вечния живот.  И Господното учение се разпространяваше по цялата тая страна.
Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 116, 1.2 (О: Мр 16, 15)

Идете в цял свят и проповядвайте Евангелието.

Хвалете Господа, всички народи,
прославяйте Го, всички племена.
Защото неговата милост към нас е велика,
и истината Господня пребъдва вечно.

Идете в цял свят и проповядвайте Евангелието.


ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 10, 1-9
Жетвата е изобилна, а работниците малко.
Четене от светото Евангелие според Лука.

След това Господ определи други седемдесет души, и ги изпрати по двама пред Себе Си във всеки град и място гдето сам Той щеше да отиде.  И каза им: Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата Си.   Идете: ето, Аз ви изпращам като агнета посред вълци. Не носете ни кесия, ни торба, ни обуща, и никого по пътя не поздравявайте. И в която къща влезете, първо казвайте: Мир на тоя дом! И ако бъде там някой син на мира, вашият мир ще почива на него; но ако няма, ще се върне на вас. И в същата къща седете, и яжте и пийте каквото ви сложат; защото работникът заслужава своята заплата. Недейте се премества от къща в къща. И като влизате в някой град, и те ви приемат, яжте каквото ви сложат, и изцелявайте болните в него, и казвайте им: Божието царство е наближило до вас.

Това е слово Господне.