14.05

14 май – СВ. МАТИЯ, АПОСТОЛ
Празник 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Жребият падна на Матия,
който биде причислен към единадесетте Апостоли.
Четене от Деяния на Апостолите   1, 15-17.20-26
В онези дни стана Петър посред братята и рече (а бяха се събрали около сто и двадесет души): Мъже, братя, трябваше да се изпълни Писанието, що бе предрекъл Дух Свети чрез устата на Давид за Юда, водача на ония, които хванаха Исуса, защото той бе причислен към нас и получил бе жребието за тая служба.
Защото в книгата на псалмите с писано: „Жилището му да запустее, и да няма кой да живее в него”, и: „достойнството му друг да вземе.”
И тъй, потребно е, един от тези мъже, които бяха с нас през цялото време, докато пребъдваше и общуваше с нас Господ Исус, начевайки от Ивановото кръщение до деня, когато се възнесе от нас, да бъде заедно с нас свидетел на възкресението Му.”
И поставиха двамина: Йосиф, именуван Варсава, когото нарекоха Юст, и Матия.
След това се помолиха и казаха: „Ти, Господи, който познаваш сърцата на всички, покажи от тия двама един, когото си избрал да приеме жребието на тая служба и на апостолството, от което отпадна Юда, за да отиде на своето място.”
И хвърлиха жребие за тях, и жребието се падна на Матия, и той биде причислен към единадесетте Апостоли.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 112, 1-2.3-4.5-6.7-8 (О: 8)
Господ го постави с князете на народа му.
Хвалете, раби Господни, хвалете името Господне. 
Да бъде благословено името Господне от сега и до века. 
Господ го постави с князете на народа му.
от изгрев слънце до запад да бъде прославено името Господне.
Висок над всички народи е Господ, Неговата слава е над небесата.
Господ го постави с князете на народа му. 
Кой е като Господа, нашия Бог, който живее във висините, 
наклонява се и с внимание гледа на небето и на земята? 
Господ го постави с князете на народа му.
Из праха издига бедния, и от калта издига сиромаха, 
за да го постави с князете, с князете на народа му.
Господ го постави с князете на народа му.
АЛИЛУЯ       Ив 15, 16
* Алилуя. *  Аз ви избрах от света, за да отидете и принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не вие Мене избрахте,
но Аз ви избрах.
Четене от светото Евангелие според Иван           15, 9-17
В онова време Исус каза на учениците Си:
„Както Отец възлюби Мене, и Аз възлюбих вас. Пребъдете в Моята любов. Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Отца Си, и пребъдвам в любовта Му. Това ви казах, за да пребъде Моята радост във вас, и радостта ви да бъде пълна.
Тази е Моята заповед: да се обичате един други, както Аз ви възлюбих. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. Вие сте Ми приятели, ако вършите всичко онова, що ви Аз заповядвам.
Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му; а ви нарекох приятели, защото ви казах всичко, що съм чул от Отца Си. Не вие Мене избрахте, но Аз вас избрах и ви поставих да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, та, каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.
Това ви заповядвам, да се обичате един други.”
Това е слово Господне.